keyboard_arrow_down 1 – İktisat Terimleri Sözlüğü

1947 Türkiye Kalkınma Planı

1947 Türkiye Kalkınma Planı

Bu yazı sabitlenmiştir.
İktisat Terimleri Sözlüğü 1947 Türkiye Kalkınma Planı Ulaştırma, tarım, enerji gibi altyapı yatırımlarına ve kırsal kesime öncelik verilmesini, madencilik, enerji, demir-çelik ve demiryolları dışında kalan devlete ait iktisadi girişimlerin zamanla özelleştirilmesini öngören, resmen uygulanmamakla birlikte devletçi korumacı sanayileşme anlayışı yerine özel kesime öncelik veren ve büyük ölçüde dış finansmana dayanan ve komisyon başkanı Vaner’in adıyla