Aylık Arşiv: 2018 Eylül

rakam

rakam

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük rakam a. mat. 1. Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III ... 2. Bu işaretlerle yazılmış sayı: “Rakamları sıralamaya ihtiyacın yoktur herhâlde.” -N. F. Kısakürek. 3. Nicelik, miktar: Kayıplar yüksek bir rakama çıktı.Matematik Terimleri Sözlüğü rakam Sayıları yazmak için kullanılan simgelerden her biri.Mantık Terimleri Sözlüğü rakam Bîr doğal sayıyı göstermeğe yarayan ad