Aylık Arşiv: 2018 Aralık

vurgu uzunluğu

vurgu uzunluğu

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük vurgu uzunluğu a. db. Bir kelimede vurgulu hecenin uzunluğu.Gramer Terimleri Sözlüğü vurgu uzunluğu Söze kuvvet vermek veya kavramların anlamlarını daha etkili duruma getirmek için bazı kelimelerin hecelerinin baskılı bir şekilde daha uzun söylenmesi ile ortaya çıkan vurguya bağlı uzunluk: «Vay torunum» dimiş. Gaymaham begiñ elinde ne var yazzıh! öyle çalış çalış; her yillerimiz tozolur, sırtımız killenir (Z. Korkmaz, Nevşehir ve Y
uyrukluk, -ğu

uyrukluk, -ğu

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük uyrukluk, -ğu a. Uyruk olma durumu, tabiiyet: Bu adamın uyrukluğu anlaşılamadı.Dilbilim Terimleri Sözlüğü uyrukluk, -ğu Yöntembilim Terimleri Sözlüğü uyrukluk, -ğu Bir baskın öğe, durum ya da koşula bağlı olarak bir alt konumda bulunma ya da bir alt düzeyi oluşturma durumu, bk. baskınlık.
sanat için sanat

sanat için sanat

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü sanat için sanat (Resim, Heykel) 19. y.y.ın ilk yarısında Victor Cousin'in endüstri üretimi eşya ile sanatçı yapıtı arasındaki ayrımı belitrmek için kullandığı bir deyim olup, sanat dışında hiç bir amaca bağlanmaksızın, yalnız "güzel, büyük, tanrısal" yapıtlara yönelmiş yaratıcı çalışmayı anlatır.