Aylık Arşiv: 2019 Ocak

Özbağı

Özbağı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Özbağı Sivas ili, Sincan bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Özbağı Zonguldak ili, Devrek ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
İlkoviç eşitliği

İlkoviç eşitliği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Kimya Terimleri Sözlüğü (II) İlkoviç eşitliği Difüzyon akımı ile ona etki eden değişkenler arasındaki ilişkiyi veren eşitlik. id = 607 n D1/2 C m2/3 t1/6 Bu değişkenler analit reaksiyonunda söz konusu elektronların sayısı (n), difüzyon katsayısının karekökü (D1/2) ve damlayan civa elektrotunun kılcal sabiti (m2/3 t1/6)’dır.
foraminiferler

foraminiferler

Bu yazı sabitlenmiştir.
Biyoloji Terimleri Sözlüğü foraminiferler Bir hücrelilerden (Protozoa), kök ayaklılar (Rhizopoda) sınıfının hemen hepsi genel olarak bir ya da çok odacıklı, kalsiyum karbonattan yapılmış bir kabukla örtülü olan, iğne biçimindeki yalancı ayakları kabuk üzerindeki deliklerden dışarı uzanan, bazısı tath suda, çoğu denizlerde yaşayan, bugün fosil olmuş pek çok türü bulunan, globijerin (Globigerina) ve nümülit (Nummulites) cinsleri iyi bilinen, bir takımı.Su