Aylık Arşiv: 2019 Şubat

dengesiz kalkınma

dengesiz kalkınma

Bu yazı sabitlenmiştir.
İktisat Terimleri Sözlüğü dengesiz kalkınma Az gelişmiş ülkelerde dengeli kalkınma modeli uygulamaları çok büyük kaynaklar gerektireceğinden sermaye yatırımlarının ekonominin seçilmiş anahtar kesimlerine yönlendirilmesiyle büyüme sürecinin hızlandırılacağını öngören ve F. Perroux tarafından ortaya atılıp Hirschman tarafından geliştirilen kalkınma modeli. krş. dengeli kalkınma