keyboard_arrow_down 9 – İktisat Terimleri Sözlüğü

9-10 Ağustos Kararları

9-10 Ağustos Kararları

Bu yazı sabitlenmiştir.
İktisat Terimleri Sözlüğü 9-10 Ağustos Kararları 1960’ların sonunda yeniden ortaya çıkan döviz darboğazı yüzünden hükümetin aldığı kararla uygulamaya konulan; sıkı para, vergi gelirlerini artırıcı maliye politikası, dışalım güvencelerinin düşürülmesi ve liberalizasyon listelerinin genişletilmesi, dışsatımı özendirmeye yönelik vergi indirimleri ile kredi kolaylıkları ve 1 doları 9 TL’den 15 TL’ye yükselten % 40 oranındaki devalüasyon gibi önlemle