keyboard_arrow_down A – Ayaktopu Terimleri Sözlüğü

aktarma

aktarma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük aktarma a. 1. Aktarmak işi. 2. Bir taşıttan başka bir taşıta geçme. 3. Bir yolcunun gideceği yere birkaç araç değiştirerek ulaşması. 4. Sürülmemiş tarlayı ilk veya ikinci kez sürme. 5. Arıları bir kovandan ötekine geçirme. 6. ed. Alıntı. 7. sp. Bir oyuncunun topu kendi takımından bir başka oyuncuya göndermesi. 8. ekon. Bir kimsenin herhangi bir hakkını bir başkasına geçirmesini sağlayan iş, transfer. 9. tic. Para aktarımı.Türkiye
akıncı

akıncı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akıncı a. tar. 1. Düşman ülkesine akın yapan savaşçı: “Pencap vadilerine yerleşen akıncılar ana yurtlarını unutuverdiler.” -H. C. Yalçın. 2. sp. İleri uç oyuncusu.Ayaktopu Terimleri Sözlüğü akıncı Asıl görevi, topu karşı takımın kalesine sokmak için akınlar yapmak olan, akıncı katındaki 5 oyuncudan her biri.Tarih Terimleri Sözlüğü akıncı Düşman topraklarına akın yapmaya çıkan savaşçı.Kişi Adları Sözlüğü akıncı
akın

akın

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akın (I) a. 1. Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması: “Ada'yı bir rençper akını doldurmuştu.” -S. F. Abasıyanık. 2. Düşman topraklarına tedirgin etme, yıldırma, çapul vb. amaçlarla toplu olarak yapılan baskın: “Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik / Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!” -Y. K. Beyatlı. 3. sp. Gol atmak veya sayı yapmak amacıyla karşı takımın sahasına doğru genellikle topluca g
adlık

adlık

Bu yazı sabitlenmiştir.
Ayaktopu Terimleri Sözlüğü adlık Belli bir süre içinde en çok birincilik kazanan takıma verilen armağan.Dirilbilim Terimleri adlık Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü adlık Ad özelliği gösteren ve eylem soylu olmayan sözcükler: Ad, sıfat, adıl, belirteç, ilgeç, bağlaç ve ünlem gibi.
aday

aday

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük aday a. 1. Bir görev, bir iş için kendini ileri süren veya başkaları tarafından ileri sürülen kimse: “Babası da beni damat adayı olarak görüyordu.” -M. Yesari. 2. Bir iş için yetiştirilmekte, eğitilmekte olan kimse, namzet: “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayları, on gün içinde Başkanlık Divanına bildirilir.” -Anayasa.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü aday Nişanlı kız.Ayaktopu Terimleri Sözlüğü aday Ulusal ya da kar
adam adama savunma

adam adama savunma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük adam adama savunma a. sp. Futbol, basketbol, hentbol vb. oyunlarda karşı takımdan tutmakla görevli olduğu oyuncuyu kollamaya, rahat hareket etmesini ve sayı yapmasını engellemeye dayalı savunma biçimi.Ayaktopu Terimleri Sözlüğü adam adama savunma Her oyuncunun karşı takımdan belli bir oyuncuyu tutarak, sayı yapabilme gücünü engellemesi amacını güden bir savunma yöntemi.Sepettopu Terimleri Sözlüğü adam adama savunma Her oyuncunun karşı tak
ad çekme

ad çekme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük ad çekme a. Kura: “Soruşturma açılmasına karar verilmesi hâlinde her parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak on beş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır.” -Anayasa.Ayaktopu Terimleri Sözlüğü ad çekme Bir küme oluşturan kulüpler adına bir araya gelen kişilerin, yetkililerle birlikte o kümenin karşılaşma düzen ve sırasını saptaması.Güreş Terimleri Sözlüğü ad çekme Güreşçi sayısı ikiden çok olan kar