keyboard_arrow_down A – Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu

aktarmak

aktarmak

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük aktarmak (-i, -e) 1. Bir şeyi bir yerden, bir kaptan başka bir yere veya kaba geçirmek. 2. (-i) Bir şeyin yolunu, yönünü değiştirmek. 3. Bir lehçeyi başka bir lehçeye uyarlamak. 4. Toprağı altı üstüne gelecek bir biçimde iyice bellemek. 5. İletmek, bildirmek: “Derdini size aktarıp arınmış, sizi zehirleyip bırakmıştır.” -H. Taner. 6. Bir kitabı başından sonuna kadar okumak. 7. Birinin başka biriyle telefonla konuşmasını sağlamak. 8.
aktarım

aktarım

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük aktarım a. 1. Aktarma işi, nakil. 2. ruh b. Psikoterapide hastanın terapiste ruhsal yapısı üzerinde etkili olmuş deneyim ve ilişkilerini aktarması.Tıp Terimleri Kılavuzu aktarım Tıp Terimleri Kılavuzu aktarım Tıp Terimleri Kılavuzu aktarım Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu aktarım Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü aktarım Erke ya da özdeğin bir yerden bir yere geçişi.Fizik Terimleri Sözlüğü aktarım Erkeyi ya da devinimi bir y
aksaklık, -ğı

aksaklık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük aksaklık, -ğı a. Aksak olma durumu: “Bütün içtenliğimizle aksaklıkları sıralamıştık.” -A. Ümit.Tıp Terimleri Kılavuzu aksaklık, -ğı Bilişim Terimleri Sözlüğü aksaklık, -ğı Bir dizgenin işleyişini engeller nitelikte herhangi bir bozukluk.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu aksaklık, -ğı bk. bozulmaBilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu aksaklık, -ğı Yöntembilim Terimleri Sözlüğü aksaklık, -ğı Bir başarı ya
akmak, -ar

akmak, -ar

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akmak, -ar (-den) 1. Sıvı maddeler veya çok ince taneli katı maddeler bir yerden başka bir yere doğru gitmek: “Eskiden Sakarya, bu köprünün altından akarmış.” -S. F. Abasıyanık. 2. Sıvı maddeler aşağıya yönelmek. 3. Sıvı bir madde bir yerden çıkmak. 4. (nsz) Bir kap veya bir yer, içindeki veya üstündeki sıvıyı sızdırmak: Dam akıyor. 5. (-e) Art arda ve toplu olarak gitmek: “Öfkeli insanlar, el ele, omuz omuza Taksim'e doğru akıyor