keyboard_arrow_down A – Bilişim Terimleri Sözlüğü

ağırlık, -ğı

ağırlık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük ağırlık, -ğı a. 1. Ağır olma durumu: Taşın ağırlığı. Yükün ağırlığı. 2. Terazilerde tartma işi yapılırken bir kefeye konulan nesne. 3. Değerlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağanın üzerinde ve belli oranda tanınan değer. 4. Sıkıcı, bunaltıcı, iç karartıcı durum: Havanın ağırlığı. 5. Uykudayken gelen ve insana boğulur gibi bir duygu veren durum. 6. Yük, külfet: Bütün ailenin ağırlığı omuzlarındadır. 7.
ağaç, -cı

ağaç, -cı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük ağaç, -cı a. 1. bit. b. Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki. 2. sf. Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan: Ağaç tekne.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü ağaç, -cı Tarak genişliği 1,5 metre olan kilim dokuma tezgâhı.Ağaçişleri Terimleri Sözlüğü ağaç, -cı Gövdesi büyük bitkilerden elde edilen, işlenmeye elverişli, yapılarda, mobilya ve eşya yapım
ağ

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük ağ (I) a. 1. İplik, sicim, tel vb. ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü: Balık ağı. Tenis ağı. 2. Örümcek vb. hayvanların salgılarıyla oluşturdukları örgü. 3. Ulaşım ve iletişim gibi alanlarda ülkenin her yerine yaygınlaştırılmış şebeke: Cumhuriyetin onuncu yılında ülkemiz demir ağlarla örülmüştü. 4. mec. Tuzak: “Onu, ağına düşmüş bir av gibi ne öldürdü ne ondurdu.” -S. Ayverdi. 5. sp. Oyun alanını ortadan
adresleme

adresleme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Bilişim Terimleri Sözlüğü adresleme Özdeş türden öğelerden oluşan bir küme içerisinde belli bir öğeyi seçme olanağı sağlayan ve adres ya da erişki denilen verinin fiziksel olarak oluşturulup bu amaçla kullanılması, örn. bir bellek sözcüğünün, bir yazmacın, bir çevre biriminin adreslenmesi.
adres

adres

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük adres a. 1. Bir kimsenin oturduğu yer, bulunak: “Mektuplar gelir adreslerine / Şenyuva apartmanı bodrum katı” -O. V. Kanık. 2. Kurum veya kuruluşun bulunduğu yer. 3. mec. Bir kimsenin sık olarak gittiği yer. 4. mec. Hedef gösterilen yer: “Mühim hadiselerin yanı sıra, acil durumların da şaşmaz adresiydi Celâl.” -E. Şafak.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü adres (< Fr. adresse) adres[box type="alert-warning"]Bilişim Terimleri