keyboard_arrow_down A – Bitkibilim Terimleri

alaca

alaca

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük alaca a. 1. Birkaç rengin karışımından oluşan renk, ala. 2. sf. İki veya daha çok renkli. 3. Birkaç renkli iplikten yapılmış dokuma. 4. Keklik, bıldırcın vb. kuşları avlamak için kullanılan iki renkli bez. 5. bit. b. Ağaçta ilk olgunlaşan meyve: Bu incirin alacasını ben yedim. 6. bit. b. Meyvelere, genellikle üzüme düşen ben.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü alaca Siyahla beyaz karışık renk, siyahlı beyazlı.Türkiye Türkçesi
ağızlaşma

ağızlaşma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük ağızlaşma a. Ağızlaşmak işi.Tıp Terimleri Kılavuzu ağızlaşma Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu ağızlaşma (biyoloji) Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu ağızlaşma Azerbaycan Türkçesi: burun säsinin ağız säsinä çevrilmäsi;Türkmen Türkçesi: ovaazlaşma;Gag.: denazalizatsiya ~ burnusuzlaşmak;Özbek Türkçesi: *όğizlaşiş;Uygur Türkçesi: (B.Uyg.)eğizlişiş ~ (D.Uyg.) dimağ tavuşliriniň eğiz tavuşliriğa aylanişi (
ağaççık, -ğı

ağaççık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük ağaççık, -ğı a. bit. b. Taflan gibi dalları dibinden başlayarak çatallanan küçük ağaç.Tıp Terimleri Kılavuzu ağaççık, -ğı Coğrafya Terimleri Sözlüğü ağaççık, -ğı Çalı ile ağaç arası, gövde yerine az odunsu birkaç daldan oluşan, boyları 2-7 metre arasında değişen taflan, fındık gibi bitkiler.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu ağaççık, -ğı (tarım) Bitkibilim Terimleri ağaççık, -ğı
ağaç, -cı

ağaç, -cı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük ağaç, -cı a. 1. bit. b. Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki. 2. sf. Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan: Ağaç tekne.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü ağaç, -cı Tarak genişliği 1,5 metre olan kilim dokuma tezgâhı.Ağaçişleri Terimleri Sözlüğü ağaç, -cı Gövdesi büyük bitkilerden elde edilen, işlenmeye elverişli, yapılarda, mobilya ve eşya yapım
açık tohumlular

açık tohumlular

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük açık tohumlular ç. a. bit. b. Tohumları kozalak pulları üzerinde açık olarak bulunan çiçekli bitkilerin ayrıldığı iki büyük daldan biri, çıplak tohumlular.Biyoloji Terimleri Sözlüğü açık tohumlular (Yun. gymnos: çıplak; sperma: tohum) Tohumları açıkta gelişen bitkiler. Gimnospermler.Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü açık tohumlular Tohumları açıkta gelişen bitkiler, gimnospermler.Bitkibilim Terimleri açık tohumlular