keyboard_arrow_down A – Budunbilim Terimleri Sözlüğü

ak büyü

ak büyü

Bu yazı sabitlenmiştir.
Budunbilim Terimleri Sözlüğü ak büyü Sayrılık, yaralama, ölüm, kaza vb. doğal yıkımları önlemeyi amaçlayan, uygulama bakımından bireyin ve toplumun iyiliğine yönelen büyü türü.Halkbilim Terimleri Sözlüğü ak büyü Sayrılık, yaralama, ölüm, kaza vb. doğal yıkımları önlemeyi amaçlayan, uygulama yönünden bireyin ve toplumun iyiliğine yönelen büyü türü. bk. büyü. krş. kara büyü.
aile

aile

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük aile a. (a:ile) 1. top. b. Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik: “Birbirlerine nasıl tutkun, yangın bir aile olduklarını sayıp döktü.” -L. Tekin. 2. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü: “Kendilerinin hangi asil aileye mensup olduklarını bilmiyorum.” -N. Hikmet. 3. Birlikte oturan hısım ve yakınların
ağaç yaslama

ağaç yaslama

Bu yazı sabitlenmiştir.
Budunbilim Terimleri Sözlüğü ağaç yaslama Ağaçların gövdelerindeki halkalardan giderek yaşlarını saptama yöntemi.Uygulayım Terimleri Sözlüğü ağaç yaslama ormancılık: Ağaç gövdelerinin enine kesitinde görülen yıllık halka katlarının incelenmesine dayanan süredizin (kronoloji) yöntemi.
adet, -di

adet, -di

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük adet, -di a. mat. 1. Sayı: “İşe giren kadınların adedi günden güne çoğalıyor.” -N. Hikmet. 2. Tane: “Kumardan aldığı ilk parayla siyah satenden arkası kemerli iki adet iç yelek yaptırdı.” -L. Tekin.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü adet, -di Âdet, töre, alışkanlıkGüncel Türkçe Sözlük adet, -di a. (a:det) 1. top. b. Görenek: “Bayram tebriği bir güzel âdettir.” -B. Felek. 2. Topluluk içinde eskiden beri uyulan kural, töre
adak, -ğı

adak, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük adak, -ğı a. Adanılan şey, nezir: “Hanım, bu aldığınız şeylerin adağını unuttunuz.” -H. R. Gürpınar.Tıp Terimleri Kılavuzu adak, -ğı Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü adak, -ğı 1. Yağlı çörek. 2. El büyüklüğünde küçük ekmek. 3. Küçük çocuklara, çokça perşembe günü dağıtılan şeker, üzüm, badem içi v.b. çerez.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü adak, -ğı Çocuğun ilk adımları.Budunbilim Terimleri
ad

ad

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük ad (I) a. 1. Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim, nam: Çocuk, kedi, ağaç, düşünce, iyilik, Ahmet, Ertuğrul birer addır. 2. Herkesçe tanınmış veya işitilmiş olma durumu. 3. db. Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime, isim.Güncel Türkçe Sözlük ad (II) a. 1. Sayma. 2. Sayılma.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü ad Anılacak değer, öne