keyboard_arrow_down A – Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri

ağır suça girişme

ağır suça girişme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri ağır suça girişme Bir kişinin, işlemeyi amaç edindiği bir ağır suçu işlemeye başlayıp da onu tamamlamak için gerekli bulunan yürütme davranışlarını, elinde olmayan engeller dolayısıyle tamamlayamaması ya da yürütme davranışlarını tamamladığı halde ağır suçun kimi engeller yüzünden ortaya çıkmaması.
ağır para cezası

ağır para cezası

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük ağır para cezası a. Bazı suçlara karşılık yasalarca belirlenmiş yüksek para cezası.Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri ağır para cezası Cezalının, (10) liradan (25.000) liraya dek devlet kesesine ödeyeceği para cezası.