keyboard_arrow_down A – Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri

aklanma

aklanma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük aklanma a. huk. Aklanmak işi.Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri aklanma Sanığın yargılama sonunda, kendisinin üstüne atılan suçu işlemediği, sanığın başka bir kimse olduğu, eylemin yasaya göre suç sayılmadığı anlaşılması.
akıl hastalığı

akıl hastalığı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akıl hastalığı a. Düşünme, anlama, kavrama, karar verme, önlem alma vb. yeteneklerdeki eksiklik, ruh hastalığı, psikopati.Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri akıl hastalığı İyiyi kötüyü, doğruyu eğriyi birbirinden ayırabilme, ayırt edebilme yeteneğinden yoksun olma.
ağır suça girişme

ağır suça girişme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri ağır suça girişme Bir kişinin, işlemeyi amaç edindiği bir ağır suçu işlemeye başlayıp da onu tamamlamak için gerekli bulunan yürütme davranışlarını, elinde olmayan engeller dolayısıyle tamamlayamaması ya da yürütme davranışlarını tamamladığı halde ağır suçun kimi engeller yüzünden ortaya çıkmaması.
ağır para cezası

ağır para cezası

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük ağır para cezası a. Bazı suçlara karşılık yasalarca belirlenmiş yüksek para cezası.Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri ağır para cezası Cezalının, (10) liradan (25.000) liraya dek devlet kesesine ödeyeceği para cezası.