keyboard_arrow_down A – Coğrafya Terimleri Sözlüğü

alacakaranlık

alacakaranlık

Bu yazı sabitlenmiştir.
Coğrafya Terimleri Sözlüğü alacakaranlık Güneş doğmadan önce beliren ya da battıktan sonra süregelen, süresi eşlek ve eksenucu çemberleri arasında giderek artan yarı aydınlık durum. bk. günağarması.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu alacakaranlık (astronomi)
akmaz

akmaz

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akmaz a. coğ. Durgun su, gölet.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü akmaz Bir yere akıntısı olmıyan küçük göl.Coğrafya Terimleri Sözlüğü akmaz Taşkın sırasında sapından koparak bütünüyle akış dışında kalan büklüm.Yerbilim Terimleri Sözlüğü akmaz Kopmuş eski mendereslerin yerlerinde, akarsu yatağından ayrılarak akmaz duruma gelmiş at nalı biçiminde gölcük.
aklan

aklan

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük aklan a. coğ. 1. Sularını bir denize veya göle gönderen bölge, maile: Karadeniz aklanı. 2. Bir dağ sırasının yamaçlarından her biri.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü aklan Mecra, yatak, kuru sel yarıntıları, dere yatağı.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü aklan Çağlayan, ırmak veya derede suyun hızlı aktığı yerTürkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü aklan Eğimi, inişi fazla olan yer, meyilli, eğimli.Türkiye Türkçesi
akış katsayısı

akış katsayısı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Coğrafya Terimleri Sözlüğü akış katsayısı Bir akarsuyun beslenme teknesine düşen yağışlarla teknede edimsel olarak gerçekleşen akış arasındaki orantı.Yerbilim Terimleri Sözlüğü akış katsayısı Belli bir alanda, belli süreli yağışlarla belli süredeki akışlar arasındaki orantı.
akış aşağı

akış aşağı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Coğrafya Terimleri Sözlüğü akış aşağı Bir akarsuyun ağız yönüne doğru olan bölümü. bk. akış yukarı.Madencilik Terimleri Kılavuzu akış aşağı Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu akış aşağı (coğrafya) Yerbilim Terimleri Sözlüğü akış aşağı Bir akarsuyun, ağzına doğru olan yönü.
akış

akış

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akış a. 1. Akma işi. 2. Geçip gitme, sürüp gitme: Günlerin akışı. Olayların akışı. 3. Belirlenen biçimde, kurallarına ve doğasına uygun olarak gerçekleşme: “Metin aynı zamanda müziksel bir akış da içermektedir.” -A. Ağaoğlu. 4. Akın: “Meğer o akış da Rumeli topraklarında son istila hareketimizmiş.” -Y. K. Beyatlı.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü akış Köpek.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu akış Coğrafya