keyboard_arrow_down A – Dirilbilim Terimleri

ağan

ağan

Bu yazı sabitlenmiştir.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü ağan Yeni doğurmuş bir hayvandan ilk günlerde sağılan, koyu yapışkan süt, ağız.Dirilbilim Terimleri ağan Kişi Adları Sözlüğü ağan Cinsiyet: Erkek1. Yerin hava yuvarına girince, sürtünmeden dolayı akkor duruma gelen ve ardından bir ışık çizgisi bırakarak geçen gök cismi, akan yıldız, ağma. 2. Göğe doğru yükselen, yukarı çıkan.3. Akan yıldız, kayan yıldız.Cinsiyet: Kız1. Yerin hava yuvarına girince, sürtün
adlık

adlık

Bu yazı sabitlenmiştir.
Ayaktopu Terimleri Sözlüğü adlık Belli bir süre içinde en çok birincilik kazanan takıma verilen armağan.Dirilbilim Terimleri adlık Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü adlık Ad özelliği gösteren ve eylem soylu olmayan sözcükler: Ad, sıfat, adıl, belirteç, ilgeç, bağlaç ve ünlem gibi.