keyboard_arrow_down a – Döşem Terimleri Sözlüğü

akaçlama

akaçlama

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akaçlama a. Akaçlamak işi, tefcir, drenaj.Coğrafya Terimleri Sözlüğü akaçlama Toprağın sağlığa ve tarıma dokuncalı, gereğinden çok suyunu boşaltmak ve akıtmak amacıyla girişilen düzenleme işlerinin tümü.Döşem Terimleri Sözlüğü akaçlama Yeraltı sularını toplayan döşem.Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü akaçlama (Mimarlık) Birikmiş suları akaçlar açarak akıtma işi.Madencilik Terimleri Kılavuzu akaçlama Metalbilim İşlem
akaç, -cı

akaç, -cı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akaç, -cı a. 1. Bir yerde birikip kalan sıvıları, bir işlem sonunda geriye kalan artıkları, gereksiz nesneleri dışarıya akıtmak için kullanılan boru vb. araç. 2. Kanal, ark, su yolu. 3. Yer altı su oluğu.Döşem Terimleri Sözlüğü akaç, -cı Pissu, kirli su, yağış suları v.b. suları zararsız hale getirmek için dışarı akıtan boruların tümü.Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü akaç, -cı Metalleri temizlemede, kullanık çözeltile