keyboard_arrow_down A – Eğitim Terimleri Sözlüğü

akademi

akademi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akademi a. 1. Yüksekokul: Güzel Sanatlar Akademisi. 2. Çıplak modelden yapılmış insan resmi. 3. esk. Bilginler, yazarlar, sanatçılar kurulu: “Cilt cilt eserleri vardır, akademilere onlar girerler, onlar büyük şahsiyetler sayılır.” -Y. K. Beyatlı.Eğitim Terimleri Sözlüğü akademi 1. Bilim dallarında, güzel ya da uygulamalı sanatlarda orta ve yüksek öğretim yapan kimi okullara verilen ad. 2. Üyeleri bilginlerden, yazarlardan, sanatçılardan
aile eğitimi

aile eğitimi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Eğitim Terimleri Sözlüğü aile eğitimi 1. Aile kurmuş olan kadın ve erkeklere, aile mutluluğunu gerçekleştirmek ve arttırmak için gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak üzere verilen eğitim. 2. Aile kurmaya aday genç ve yetişkinlere onların iyi birer ana ya da baba olmalarını sağlamak amacıyla okullarda ve okul dışındaki kuruluşlarda verilen eğitim.
aile bilgisi

aile bilgisi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Eğitim Terimleri Sözlüğü aile bilgisi Öğrencilere günlük ev işlerini yapmanın yollarını öğretmek; mutlu bir aile düzeni için gereken bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırmak ve onların aileye bağlılık duygularını güçlendirmek amacıyla ilk ve ortaokullarda okutulan ders.
ahlakçılık, -ğı

ahlakçılık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük ahlakçılık, -ğı a. fel. Ahlakı bir araç değil, bir amaç sayan öğreti, törelcilik, aktörecilik, moralizm.Eğitim Terimleri Sözlüğü ahlakçılık, -ğı 1. Eğitim ve öğretim çalışmalarında ahlaka üstünlük tanıma. 2. Toplum düzeninin sağlanmasında ahlakın büyük bir etkisi olduğunu, birçok toplumsal sorunların çözüme kavuşmasının ahlaka bağlı bulunduğunu ileri süren görüş.Felsefe Terimleri Sözlüğü ahlakçılık, -ğı 1
ahlakçı

ahlakçı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük ahlakçı a. 1. Ahlak konularını inceleyen filozof veya bu konularla uğraşan kimse: “Ahlakçılar bu mahzurlarla cenkleşiyorlar.” -H. R. Gürpınar. 2. sf. fel. Her şeyi ahlak açısından değerlendiren, törelci, aktöreci, moralist.Eğitim Terimleri Sözlüğü ahlakçı 1. Eylem, davranış ve düşüncelerinde ahlak kurallarına çok önem veren kimse. 2. Ahlak bilgini; ahlak dersi veren filozof.Felsefe Terimleri Sözlüğü ahlakçı 1. Ahlak filozofu; ah