keyboard_arrow_down A – Eğitim Terimleri Sözlüğü

alan incelemesi

alan incelemesi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Eğitim Terimleri Sözlüğü alan incelemesi 1. Bir sınıf ya da bir okul yerine daha geniş kaynaktan, örneğin birden çok okuldan sağlanan verilere dayanarak yapılan inceleme. 2. Verilerin özgün kaynaklardan derlendiği araştırma; deneysel inceleme ya da kitaplık çalışması karşıtı.
akşam ticaret lisesi

akşam ticaret lisesi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Eğitim Terimleri Sözlüğü akşam ticaret lisesi Ortaokulu bitirdikten sonra çalışmak zorunda kalarak gündüz öğrenimini sürdüremeyenler ile yaşları öğrenim çağını aşmış olanları, bir yandan çalıştıkları işlerde bilgi ve başarılarını arttıracak, bir meslek edinmelerini sağlayacak ve bir yandan da yüksek öğrenime hazırlayacak biçimde yetiştiren meslek okulu.
akşam kız sanat okulu

akşam kız sanat okulu

Bu yazı sabitlenmiştir.
Eğitim Terimleri Sözlüğü akşam kız sanat okulu Öğrenim çağını geçirmiş ya da bu çağda olmakla birlikte durumları gündüzün, uzun süreli bir öğrenim görmeye elverişli olmayan genç kız ve kadınlara temel eğitim yanında ev, aile ve meslek eğitimi veren kurs niteliğinde bir öğretim kurumu.
akılcılık, -ğı

akılcılık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akılcılık, -ğı a. fel. 1. Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümdengelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm, deneycilik karşıtı. 2. top. b. Akla ve akıl yolu ile varılan yargıya inanma, akla aykırı veya akıl dışı hiçbir şeyi tanımama davranışı ve tutumu, akliye, rasyonalizm. 3. top. b. Bilginin evrensellik ve zorunluluğunun deneyden ve deneye dayanan genelleme