keyboard_arrow_down A – Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü

aktarım

aktarım

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük aktarım a. 1. Aktarma işi, nakil. 2. ruh b. Psikoterapide hastanın terapiste ruhsal yapısı üzerinde etkili olmuş deneyim ve ilişkilerini aktarması.Tıp Terimleri Kılavuzu aktarım Tıp Terimleri Kılavuzu aktarım Tıp Terimleri Kılavuzu aktarım Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu aktarım Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü aktarım Erke ya da özdeğin bir yerden bir yere geçişi.Fizik Terimleri Sözlüğü aktarım Erkeyi ya da devinimi bir y
akışmazlık, -ğı

akışmazlık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akışmazlık, -ğı a. Akışmaz veya durağan maddenin durumu.Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü akışmazlık, -ğı bk. ağdalık.Madencilik Terimleri Kılavuzu akışmazlık, -ğı Uygulayım Terimleri Sözlüğü akışmazlık, -ğı 1. kimya: a. Akışkanların bağıl devimlerine gösterdikleri direnmeyle oluşan ağdalılık. b. Sıvının belli bir hızla akması için uygulanması gereken kuvveti ölçen katsayı. 2. elektrik: Arı gazın yoğunluğuna, me
akışkan

akışkan

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akışkan sf. fiz. Akış özellikleri gözlenebilen (sıvı veya gaz), seyyal.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu akışkan Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü akışkan Akış özellikleri gözlenebilen sıvı ya da gaz evresindeki özdek.Fizik Terimleri Sözlüğü akışkan Belirli bir biçimi olmayan, kuvvet etkisinde oylumu, değişmeyen akıcı özdek.Kimya Terimleri Sözlüğü akışkan Gazlar, sıvılar ve camsı yapılılar gibi akma özelliği g
akım

akım

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akım a. 1. Akma işi. 2. fiz. Hava, su vb. akışkan maddelerin veya elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi, cereyan: “Gecenin hummalı sessizliği kulaklarında yüksek voltajlı bir elektrik akımı gibi vınlıyordu.” -A. İlhan. 3. Sanatta, siyasette, düşünce hayatında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, cereyan, tarz: Gerçekçilik akımı. 4. coğ. Debi.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü akım Meyil, suy
akı

akı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akı a. fiz. Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği varsayılan güç çizgileri, seyelan.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü akı Kardeş.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü akı Yumurtanın beyazı.Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü akı Birim zamanda, birim yüzeye dik düşen ısı ya da ışık niceliği.Fizik Terimleri Sözlüğü akı Bir alan içinde bulunan bir yüzeyin yüzey yönleci ile alan y
ağırcık

ağırcık

Bu yazı sabitlenmiştir.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü ağırcık Zakkum.Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü ağırcık Çekincik, ılıncık gibi ağır etkileşim gösteren, kütlesi milyar eksicik-voltlarda (ev) olan temel tanecik türü.Uygulayım Terimleri Sözlüğü ağırcık fizik, kimya: Çekincik, ılıncık gibi ağır etkileşim gösteren, kütlesi milyar eksicikvoltlarda (ev) olan temel tanecik türü.
ağır su, -yu

ağır su, -yu

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük ağır su, -yu a. kim. Bazı nükleer reaktör tiplerinde nötron yavaşlatıcısı olarak kullanılan, içinde hidrojen atomları yerine döteryum izotopları bulunması sonucu oluşan su.Biyoloji Terimleri Sözlüğü ağır su, -yu D2O, Döteryum oksit.Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü ağır su, -yu Hidrojen yerine döteryumdan yapılmış olan su.Kimya Terimleri Sözlüğü ağır su, -yu D2O; yapısında hidrojen yerine döteryum içeren su. (molekül ağırl