keyboard_arrow_down A – Geometri

Alanların oranı

Alanların oranı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Geometri Alanların oranı 105. Alanların oranı : İki imsel şeklin alanlarının oranı bunların iki homolog kenarları karelerinin oranına eşittir. Şekil: 72 Şekil: 73Misal: Tabanları 30 ve 10 metre olan T ve T' üçgenlerini alalım :30 un karesi=-30X30=900 10 un karesi =10X10=100 900 de 9 kere 100 vardır. Bundan çıkan netice şudur ki T üçgeninin alanı T' üçgeninin alanından 9 kere büyüktür. Gerçekten T üçgeninin alanı T=30x18/2=270 tir T üçgeninin alanı da T'=10x
aksiyom

aksiyom

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük aksiyom a. man. Belit: “Bizim yalnız sanat ve edebiyatta bu aksiyomu fazla ihtiyat kaydı ile ve mahdut manasıyla almamız lazımdır.” -A. H. Çelebi.Felsefe Terimleri Sözlüğü aksiyom bk. belitMatematik Terimleri Sözlüğü aksiyom Doğruluğu ispatsız olarak kabul edilen önerme, belit.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu aksiyom (matematik) Geometri aksiyom 140. Aksiyom: Aksiyom, kendinin ne olduğunu ispat gereksiz olan besbelli bir şeydir. Misal : İki ç
açıortay

açıortay

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük açıortay a. mat. Bir açıyı, ölçüleri birbirine eşit olan iki açısal bölgeye ayıran doğru parçası.Matematik Terimleri Sözlüğü açıortay Bir açının köşesinden geçen ve kollara eşit uzaklıkta kalarak açıyı eşit iki açıya bölen yandoğru.Matematik Terimleri Sözlüğü açıortay Bir açıyı birbirine eş olan iki açıya ayıran ışın.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu açıortay (matematik) Geometri açıortay 43. Bir açının “A
Açıların ölçüsü

Açıların ölçüsü

Bu yazı sabitlenmiştir.
Geometri Açıların ölçüsü 35. Açıların ölçüsü : Bir açının iki kenarının biribirine eğilimi, yani bir açının ölçüsü, o açının köşesi merkez olarak çizilen yayın, açının iki kenarı arasında kalan parçasının dereceleri sayısını aramakla bulunur. Misal: 25° lik açı demek, kenarları 25 derecelik bir yayı kapsıyan açı demektir. Şekil : 15
açı

açı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük açı a. mat. 1. Birbirini kesen iki yüzey veya aynı noktadan çıkan iki yarım doğrunun oluşturduğu geometrik biçim, zaviye. 2. mec. Görüş, bakım, yön, anlayış biçimi: “Her oyunda, ele aldığım konu için yeni bir şekil, dramatik açıdan ve sahneleme açısından yeni bir üslup bulmaya çalışıyorum.” -N. Hikmet.Geometri açı 23. Bir açı, kenarlarındaki üç harfle gösterilir ve açının köşesindeki harf, ortaya gelmek üzere okunur. Mi