keyboard_arrow_down A – Gökbilim Terimleri Sözlüğü

akanyıldız

akanyıldız

Bu yazı sabitlenmiştir.
Coğrafya Terimleri Sözlüğü akanyıldız Güneş dizgesine bağlı, kesin yörüngeleri bulunmayan ve bu nedenle havayuvarının üst katmanlarına girince ateş külçesi durumuna dönüşen küçük gökcismi.Gökbilim Terimleri Sözlüğü akanyıldız Yer'in havayuvarına girince sürtünmeden dolayı akkor duruma gelen ve ardından bir ışık çizgisi bırakarak geçen meteor.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu akanyıldız (astronomi) Kişi Adları Sözlüğü akanyıldız Cinsiyet: Er
ağız, -ğzı

ağız, -ğzı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük ağız, -ğzı (I) a. 1. anat. Yüzde, avurtlarla iki çene arasında bulunan, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye yarayan ve besinlerin sindirilmeye başlandığı organ. 2. Bu boşluğun dudakları çevreleyen bölümü: Küçük bir ağız. 3. Kapların veya içi boş şeylerin açık tarafı: “Ağızları kopmuş bir çay takımının arasına gizlenmiş, koyu renkli bir cildi oradan alarak bana uzattı.” -H. R. Gürpınar. 4. Bir akarsuyun denize veya göle dö
ağırlık merkezi

ağırlık merkezi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük ağırlık merkezi a. 1. fiz. Bir cismin bütün noktalarına ayrı ayrı etki yapan yer çekimi kuvvetlerinden oluşmuş tek kuvvet durumundaki bileşkenin uygulama noktası. 2. mec. Bir işin en önemli bölümü.Gökbilim Terimleri Sözlüğü ağırlık merkezi Bir cismi oluşturan parçacıkları etkileyen çekim kuvvetleri bileşkesinin uygulandığı kuramsal nokta. Cisim ister Yer'de, ister başka bir gezegende olsun, her konumu için bu nokta değişmez.Matema
ağırlık, -ğı

ağırlık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük ağırlık, -ğı a. 1. Ağır olma durumu: Taşın ağırlığı. Yükün ağırlığı. 2. Terazilerde tartma işi yapılırken bir kefeye konulan nesne. 3. Değerlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağanın üzerinde ve belli oranda tanınan değer. 4. Sıkıcı, bunaltıcı, iç karartıcı durum: Havanın ağırlığı. 5. Uykudayken gelen ve insana boğulur gibi bir duygu veren durum. 6. Yük, külfet: Bütün ailenin ağırlığı omuzlarındadır. 7.
ağcık, -ğı

ağcık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük ağcık, -ğı a. bit. b. Palmiyelerde çiçeklerin dibinin çevresindeki telli kın.Tıp Terimleri Kılavuzu ağcık, -ğı Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü ağcık, -ğı Zakkum.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu ağcık, -ğı (biyoloji) Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu ağcık, -ğı (botanik)) Gökbilim Terimleri Sözlüğü ağcık, -ğı Bir takımyıldızın adı.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu ağcık, -ğı (astronomi)