keyboard_arrow_down A – Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

ağız, -ğzı

ağız, -ğzı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük ağız, -ğzı (I) a. 1. anat. Yüzde, avurtlarla iki çene arasında bulunan, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye yarayan ve besinlerin sindirilmeye başlandığı organ. 2. Bu boşluğun dudakları çevreleyen bölümü: Küçük bir ağız. 3. Kapların veya içi boş şeylerin açık tarafı: “Ağızları kopmuş bir çay takımının arasına gizlenmiş, koyu renkli bir cildi oradan alarak bana uzattı.” -H. R. Gürpınar. 4. Bir akarsuyun denize veya göle dö
ağırlık, -ğı

ağırlık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük ağırlık, -ğı a. 1. Ağır olma durumu: Taşın ağırlığı. Yükün ağırlığı. 2. Terazilerde tartma işi yapılırken bir kefeye konulan nesne. 3. Değerlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağanın üzerinde ve belli oranda tanınan değer. 4. Sıkıcı, bunaltıcı, iç karartıcı durum: Havanın ağırlığı. 5. Uykudayken gelen ve insana boğulur gibi bir duygu veren durum. 6. Yük, külfet: Bütün ailenin ağırlığı omuzlarındadır. 7.
ağaçlık, -ğı

ağaçlık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük ağaçlık, -ğı a. Ağacı bol olan yer: “Yine beni unuttu, ağaçlıklar arasına yürüdü.” -A. Kabaklı.Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü ağaçlık, -ğı (Dekorun üst kesimi ağaç dalları ve yeşillik kaplı olduğunda kullanılan deyim.Tarım Terimleri ağaçlık, -ğı bk. ağaç bahçesi. ağaçlık, -ğı Muş ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. ağaçlık, -ğı Van ili, Çatak ilçesi, merkez bucağına bağl