keyboard_arrow_down A – Gümrük Terimleri Sözlüğü

aktarma

aktarma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük aktarma a. 1. Aktarmak işi. 2. Bir taşıttan başka bir taşıta geçme. 3. Bir yolcunun gideceği yere birkaç araç değiştirerek ulaşması. 4. Sürülmemiş tarlayı ilk veya ikinci kez sürme. 5. Arıları bir kovandan ötekine geçirme. 6. ed. Alıntı. 7. sp. Bir oyuncunun topu kendi takımından bir başka oyuncuya göndermesi. 8. ekon. Bir kimsenin herhangi bir hakkını bir başkasına geçirmesini sağlayan iş, transfer. 9. tic. Para aktarımı.Türkiye
açık liman

açık liman

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük açık liman a. den. 1. Gemilerin idari açıdan kolayca girip çıktıkları liman. 2. coğ. Hava şartlarından kolayca etkilenen liman.Gümrük Terimleri Sözlüğü açık liman Gümrük sınırı dışında sayılan ve belli ölçülerde gümrükçe denetlenen liman.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu açık liman (coğrafya)
açık değişme bölgesi

açık değişme bölgesi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gümrük Terimleri Sözlüğü açık değişme bölgesi Kendi kökenli mallarıyle ilgili tecim ilişkilerinin tümünde ya da bir bölüğünde, gümrük vergisi ile öteki engelleri birbirine karşı kaldırmış olan iki ya da daha çok gümrük ülkesinin oluşturduğu grup. (Bu grupta olmayan ülkelerden gelecek mallara, grupta olan her bir ülkenin kendi ulusal bildirmeliği uygulanır) a. bk. gümrük birliği
açık bölge

açık bölge

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük açık bölge a. ekon. Serbest bölge.Gümrük Terimleri Sözlüğü açık bölge Gümrük sınırı dışında sayılan, belli ölçü ve çevrede gümrükçe denetlenen bölge. a. bk. açık limanMatematik Terimleri Sözlüğü açık bölge Düzlemde açık ve bağlantılı olan küme.