keyboard_arrow_down A – Güncel Türkçe Sözlük

alan talan etmek

alan talan etmek

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük alan talan etmek 1) darmadağınık bir duruma getirmek, altüst etmek; 2) yağma etmek, yağmalamak: Çapulcular bütün köyleri alan talan etmişler.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü alan talan etmek 1. Altüst etmek, dağıtmak, karmakarışık etmek: Çocuk her yeri alan talan etmiş. 2. Yağma etmek, kapışmak: Adam ölünce malını alan talan ettiler.
alan talan

alan talan

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük alan talan sf. Karmakarışık, allak bullak, darmadağınık: “Ortaya bir kucak çamaşırla orta yaşlı, saçları alan talan bir Musevi kadını çıktı.” -H. R. Gürpınar.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü alan talan Karmakarışık, darmadağınık, altüstTürkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü alan talan 1. Karmakarışık, darmadağınık, altüst: Her yer alan talan olmuş. 2. Yağma: Çocuklar bizim meyveleri alan talan etmişler.
alan hızı

alan hızı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük alan hızı a. fiz. Hareket eden bir cismi, duran bir noktaya birleştiren doğru parçasının birim zamanda taradığı alan.Gökbilim Terimleri Sözlüğü alan hızı Devinen bir cismi duran bir noktaya (konsayı başlangıcı) birleştiren doğru parçasının (yarıçap vektörü) birim zamanda süpürdüğü alan.
alan araştırması

alan araştırması

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük alan araştırması a. Bir olayın veya durumun bilimsel amaçlarla yerinde incelenmesi.Budunbilim Terimleri Sözlüğü alan araştırması Soru kâğıtları, karşılıklı görüşme, kılavuz kullanma gibi araştırma tekniklerinden de yararlanarak olguları dizgesel bir biçimde yerinde gözleme ve saptama.İktisat Terimleri Sözlüğü alan araştırması Toplumsal olguların örnekleme yoluyla incelenmesi yöntemi.Toplumbilim Terimleri alan araştırması Türl