keyboard_arrow_down A – Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü

alaca

alaca

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük alaca a. 1. Birkaç rengin karışımından oluşan renk, ala. 2. sf. İki veya daha çok renkli. 3. Birkaç renkli iplikten yapılmış dokuma. 4. Keklik, bıldırcın vb. kuşları avlamak için kullanılan iki renkli bez. 5. bit. b. Ağaçta ilk olgunlaşan meyve: Bu incirin alacasını ben yedim. 6. bit. b. Meyvelere, genellikle üzüme düşen ben.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü alaca Siyahla beyaz karışık renk, siyahlı beyazlı.Türkiye Türkçesi
al

al

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük al (I) a. 1. Kanın rengi, kızıl, kırmızı. 2. sf. Bu renkte olan: Al bayrak. Al çuha. 3. Dorunun açığı, kızıla çalan at donu. 4. sf. Bu renkte olan (at). 5. Yüze sürülen pembe düzgün, allık.Güncel Türkçe Sözlük al (II) a. esk. Aldatma, düzen, tuzak, hile.Tıp Terimleri Kılavuzu al Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü al 1. Hile, tuzak: Haydin arkadaşlar al oldu bize, Sılanın dikenleri gül oldu bize. 2. Lohusa kadınların üstüne ç
akım

akım

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akım a. 1. Akma işi. 2. fiz. Hava, su vb. akışkan maddelerin veya elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi, cereyan: “Gecenin hummalı sessizliği kulaklarında yüksek voltajlı bir elektrik akımı gibi vınlıyordu.” -A. İlhan. 3. Sanatta, siyasette, düşünce hayatında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, cereyan, tarz: Gerçekçilik akımı. 4. coğ. Debi.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü akım Meyil, suy
akademi

akademi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akademi a. 1. Yüksekokul: Güzel Sanatlar Akademisi. 2. Çıplak modelden yapılmış insan resmi. 3. esk. Bilginler, yazarlar, sanatçılar kurulu: “Cilt cilt eserleri vardır, akademilere onlar girerler, onlar büyük şahsiyetler sayılır.” -Y. K. Beyatlı.Eğitim Terimleri Sözlüğü akademi 1. Bilim dallarında, güzel ya da uygulamalı sanatlarda orta ve yüksek öğretim yapan kimi okullara verilen ad. 2. Üyeleri bilginlerden, yazarlardan, sanatçılardan
akaçlama

akaçlama

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akaçlama a. Akaçlamak işi, tefcir, drenaj.Coğrafya Terimleri Sözlüğü akaçlama Toprağın sağlığa ve tarıma dokuncalı, gereğinden çok suyunu boşaltmak ve akıtmak amacıyla girişilen düzenleme işlerinin tümü.Döşem Terimleri Sözlüğü akaçlama Yeraltı sularını toplayan döşem.Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü akaçlama (Mimarlık) Birikmiş suları akaçlar açarak akıtma işi.Madencilik Terimleri Kılavuzu akaçlama Metalbilim İşlem