keyboard_arrow_down A – İktisat Terimleri Sözlüğü

akça

akça

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akça (I) sf. Oldukça beyaz, beyazca: “Akça kızlar sökün etti yurdundan / Koç yiğitler deli oldu derdinden” -Halk türküsü.Güncel Türkçe Sözlük akça (II) a. Akçe.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü akça Beyazca, beyaza yakın.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü akça Erken olgunlaşan, şeker armudu da denilen, sulu ve tatlı bir çeşit armut.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü akça 1. bk. akca (I). 2. Beyaz ve boz renkli ök
Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu

Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu

Bu yazı sabitlenmiştir.
İktisat Terimleri Sözlüğü Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu 89/14264 sayılı kararın altıncı maddesi hükmü çerçevesinde, petrol ürünleri fiyatlarının düzenlemesi ve dünya fiyatlarında meydana gelen değişmelerin tüketici fiyatlarına yumuşatılarak yansıtılması amacıyla oluşturulan; kaynağını gümrüklü rafineri satış fiyatı ve gümrüklü dışalım fiyatı üzerinden, süper benzin, kurşunsuz benzin, normal benzin, gazyağı, motorin, jet yakıtı, kalorifer y
akaret

akaret

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akaret a. (aka:ret) esk. Akar: “Başladı, her ay, akaretlerinden kira toplar gibi tıkır tıkır faizleri toplamaya.” -E. E. Talu.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü akaret Hakaretİktisat Terimleri Sözlüğü akaret bk. akar
akar

akar

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akar (I) a. (aka:rı) esk. Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ vb. mülk, akaret.Güncel Türkçe Sözlük akar (II) a. Halı, koltuk, yatak vb. yerlerde ve nemli ortamlarda yaşayan, astıma yol açabilen, insan vücudundan dökülen deri tozlarıyla ve parçacıklarıyla beslenen bir canlı türü.Güncel Türkçe Sözlük akar (III) a. Sıvı, mai, likit.Tıp Terimleri Kılavuzu akar Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü akar 1. Irmak, dere
ajans

ajans

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük ajans a. 1. Haber toplama, yayma ve üyelerine dağıtma işiyle uğraşan kuruluş. 2. Bu iş kollarının çalıştığı büro. 3. esk. Radyoda haber bülteni.İktisat Terimleri Sözlüğü ajans Şirket veya kuruluş adına birtakım etkinlikler yapmakla görevlendirilen kurum veya kuruluş.
ajan

ajan

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük ajan a. 1. Casus. 2. Bir kimsenin, bir ortaklığın veya bir devletin bazı işlerini yapan kimse, temsilci.Uluslararası İlişkiler Terimleri Kılavuzu ajan bk. Casus, ÇaşıtBilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu ajan bk. aracıİktisat Terimleri Sözlüğü ajan bk. iktisadi karar birimiSu Ürünleri Terimleri Sözlüğü ajan Hastalık oluşturan veya hastalığı yayan herhangi bir etken.Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü ajan Bulaşıcı mikroor
aile bütçesi

aile bütçesi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük aile bütçesi a. ekon. Kısa bir süre içinde bir işçinin veya işçi ailesinin hayat seviyesinde meydana gelen değişmeleri belirlemek amacıyla yapılan istatistik çalışması.İktisat Terimleri Sözlüğü aile bütçesi Hanehalkının belli bir dönemde elde ettiği gelirler ile çeşitli mal ve hizmetlere yaptığı harcamalar.