keyboard_arrow_down A – Jimnastik Terimleri Sözlüğü

adım

adım

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük adım a. 1. Yürümek için yapılan ayak atışlarının her biri. 2. Bir ayak atışıyla alınan ve uzunluğu yaklaşık 75 santimetre olan mesafe. 3. Girişim, hamle. 4. mat. Bir gösterge ucunun eş olarak ayrılmış yaylardan biri boyunca aldığı yol. 5. sp. Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, etap. 6. sp. Ayakta, esas duruşta, bir ayağın türlü yönlerde iki ayak boyu kadar yer değiştirmesi. 7. tek. İki diş arasındak
açılma

açılma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük açılma a. 1. Açılmak işi: “Vapur geri geri beyaz köpükler kabartarak açılmaya başlamış.” -Ç. Altan. 2. Çatlama. 3. sin. ve TV Bir film çekiminde karanlıkta başlayıp gittikçe aydınlanarak görüntülerin belirmesine dayanan noktalama. 4. sp. Bir grupta, sıraların jimnastik alıştırmaları için dağınık düzene girmesi.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu açılma (ses ve görüntü için)Jimnastik Terimleri Sözlüğü açılma Bir