keyboard_arrow_down A – Kentbilim Terimleri Sözlüğü

alan örneklemesi

alan örneklemesi

Bu yazı sabitlenmiştir.
İstatistik Terimleri Sözlüğü alan örneklemesi (örnek.) Başvurulacak bir örneklem çerçevesi olmadığında kullanılan örnekleme yöntemi. Daha çok harita, taslak vb. nesneler üzerinde yapılır.Kentbilim Terimleri Sözlüğü alan örneklemesi Kentbilim araştırmalarında sık sık kullanılan ve elverişli bir örnekleme çerçevesi bulunmadığı durumlarda harita üzerinden örneklem birimleri seçmeyi içeren araştırma yöntemi.
alañ

alañ

Bu yazı sabitlenmiştir.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü alañ Ekili tarlada ürün çıkmamış, boş yerler: Tarlanın yarısı alan galmış.Güncel Türkçe Sözlük alañ a. 1. Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha. 2. Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran. 3. Yüz ölçümü. 4. Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer. 5. mec. Bir çalışma çevresi: “Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır.” -N. Ataç. 6. fiz.
aktarım

aktarım

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük aktarım a. 1. Aktarma işi, nakil. 2. ruh b. Psikoterapide hastanın terapiste ruhsal yapısı üzerinde etkili olmuş deneyim ve ilişkilerini aktarması.Tıp Terimleri Kılavuzu aktarım Tıp Terimleri Kılavuzu aktarım Tıp Terimleri Kılavuzu aktarım Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu aktarım Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü aktarım Erke ya da özdeğin bir yerden bir yere geçişi.Fizik Terimleri Sözlüğü aktarım Erkeyi ya da devinimi bir y
akkondu

akkondu

Bu yazı sabitlenmiştir.
Kentbilim Terimleri Sözlüğü akkondu Gecekondunun, toplumun çeşitli kesimlerinde hoşgörüyle karşılanmayan, kaçak olarak yapılmış imgesini değiştirebilmek, bununla birlikte karşıladığı toplumsal işgörüyü yoksul ailelere devletin ve kent yönetimlerinin yardım ve desteği ile yasal yoldan sunabilmek için önerilen güdümlü gecekondu; toplumsal konut. .
akçalı denkleşme

akçalı denkleşme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Kentbilim Terimleri Sözlüğü akçalı denkleşme Yerel özerklik ilkesinin ve genel olarak yerel yönetimlerin yeryüzünde güçlenmesinden sonra ortaya atılan ve bu yönetim birimlerinin, kendilerine bırakılmış kamu görevlerini gereği gibi yerine getirmelerine yetecek ölçüde gelir kaynaklarına kavuşturulması amacıyla devletle yerel yönetimler arasında görev ve gelir bölüşümünü adaletli kurallara bağlamayı içeren siyasa bilimi ilkesi.
ağırlık özeği

ağırlık özeği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Fizik Terimleri Sözlüğü ağırlık özeği Bir cismin bütün ağırlığının toplandığı varsayılan nokta; cisim bu noktadan desteğe ya da askıya alınırsa dengede kalır.Kentbilim Terimleri Sözlüğü ağırlık özeği Bir ülkede ya da bölgede, nüfusun ve ekonomik etkinliklerin yoğunlaştığı, yeri fizik bilimindeki çekim yasalarına göre hesaplanan kent ya da yerleşim yeri.Matematik Terimleri Sözlüğü ağırlık özeği Bir Öklit uzayında eşit kütleli ve konum y
ağır işleyim

ağır işleyim

Bu yazı sabitlenmiştir.
Coğrafya Terimleri Sözlüğü ağır işleyim Yapılan nesnenin türü, kullanılan anamal, işlenmemiş özdek, gereç ve araçların nitelik ve niceliği, çalıştırılan işçi sayısı vb. gibi ölçütlere dayanarak, işleyimde yapılan sınıflandırmanın iki büyük kolundan biri. Kentbilim Terimleri Sözlüğü ağır işleyim Büyük çapta işçi çalıştıran, yüksek düzeyde güç kullanan ya da belirli bir üretim düzeyinin üstünde üretimde bulunan ve kent içinde tecime