keyboard_arrow_down A – Kılıçoyunu Terimleri Sözlüğü

ağırlık, -ğı

ağırlık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük ağırlık, -ğı a. 1. Ağır olma durumu: Taşın ağırlığı. Yükün ağırlığı. 2. Terazilerde tartma işi yapılırken bir kefeye konulan nesne. 3. Değerlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağanın üzerinde ve belli oranda tanınan değer. 4. Sıkıcı, bunaltıcı, iç karartıcı durum: Havanın ağırlığı. 5. Uykudayken gelen ve insana boğulur gibi bir duygu veren durum. 6. Yük, külfet: Bütün ailenin ağırlığı omuzlarındadır. 7.
açılma

açılma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük açılma a. 1. Açılmak işi: “Vapur geri geri beyaz köpükler kabartarak açılmaya başlamış.” -Ç. Altan. 2. Çatlama. 3. sin. ve TV Bir film çekiminde karanlıkta başlayıp gittikçe aydınlanarak görüntülerin belirmesine dayanan noktalama. 4. sp. Bir grupta, sıraların jimnastik alıştırmaları için dağınık düzene girmesi.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu açılma (ses ve görüntü için)Jimnastik Terimleri Sözlüğü açılma Bir