keyboard_arrow_down A – Kimya Terimleri Sözlüğü

aktarım

aktarım

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük aktarım a. 1. Aktarma işi, nakil. 2. ruh b. Psikoterapide hastanın terapiste ruhsal yapısı üzerinde etkili olmuş deneyim ve ilişkilerini aktarması.Tıp Terimleri Kılavuzu aktarım Tıp Terimleri Kılavuzu aktarım Tıp Terimleri Kılavuzu aktarım Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu aktarım Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü aktarım Erke ya da özdeğin bir yerden bir yere geçişi.Fizik Terimleri Sözlüğü aktarım Erkeyi ya da devinimi bir y
akma

akma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akma a. 1. Akmak işi. 2. hlk. Reçine, çam sakızı, akındırık.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü akma 1. Çamsakızı, reçine. 2. Çokça meyva ağaçlarının gövde ve dallarında olan zamk. 3. KatranTürkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü akma Tepe ve yarlardaki kaya parçaları.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü akma Aldanma, gönül verme.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü akma Bir çeşit kumaş.Türkiye Türkçesi Ağızlar
akkor

akkor

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akkor sf. Işık saçacak beyazlığa varıncaya kadar ısıtılmış olan: Akkor kömür.Fizik Terimleri Sözlüğü akkor Yüksek sıcaklık etkisi ile ışıklı duruma giren cisimlerin özelliği.Kimya Terimleri Sözlüğü akkor Yüksek sıcaklıkta bulunması nedeniyle, ısı, ışık ya da ikisini birden yayan özdek.Kimya Terimleri Sözlüğü (II) akkor Şiddetli bir parlaklık ile kor hale gelme.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu akkor (kimya, fizik) Sinema v
akışkan

akışkan

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akışkan sf. fiz. Akış özellikleri gözlenebilen (sıvı veya gaz), seyyal.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu akışkan Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü akışkan Akış özellikleri gözlenebilen sıvı ya da gaz evresindeki özdek.Fizik Terimleri Sözlüğü akışkan Belirli bir biçimi olmayan, kuvvet etkisinde oylumu, değişmeyen akıcı özdek.Kimya Terimleri Sözlüğü akışkan Gazlar, sıvılar ve camsı yapılılar gibi akma özelliği g
akış çizgesi

akış çizgesi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu akış çizgesi Kimya Terimleri Sözlüğü akış çizgesi Bir süreçte, işlemlerin dizisini ve birbirine bağımlılığını gösteren çizgisel anlatım.Madencilik Terimleri Kılavuzu akış çizgesi Yöntembilim Terimleri Sözlüğü akış çizgesi Bir oluşum, süreç ya da izlenceli bir işleyişin, yalın çizimsel anlatımını veren göstersel işlem.
akış

akış

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akış a. 1. Akma işi. 2. Geçip gitme, sürüp gitme: Günlerin akışı. Olayların akışı. 3. Belirlenen biçimde, kurallarına ve doğasına uygun olarak gerçekleşme: “Metin aynı zamanda müziksel bir akış da içermektedir.” -A. Ağaoğlu. 4. Akın: “Meğer o akış da Rumeli topraklarında son istila hareketimizmiş.” -Y. K. Beyatlı.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü akış Köpek.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu akış Coğrafya