keyboard_arrow_down A – Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü

aktarma

aktarma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük aktarma a. 1. Aktarmak işi. 2. Bir taşıttan başka bir taşıta geçme. 3. Bir yolcunun gideceği yere birkaç araç değiştirerek ulaşması. 4. Sürülmemiş tarlayı ilk veya ikinci kez sürme. 5. Arıları bir kovandan ötekine geçirme. 6. ed. Alıntı. 7. sp. Bir oyuncunun topu kendi takımından bir başka oyuncuya göndermesi. 8. ekon. Bir kimsenin herhangi bir hakkını bir başkasına geçirmesini sağlayan iş, transfer. 9. tic. Para aktarımı.Türkiye
ahar

ahar

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük ahar a. (a:har) esk. Hattatların kâğıt cilalamak için kullandıkları nişasta ve yumurta akından yapılan özel bir karışım.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü ahar 1. Hayvanların su içtiği taş veya ağaç yalak, çeşme yalağı. 2. Hayvanların barındığı yer, ahır, tavla. 3. Hayvan yemliği. 4. İçi oyuk ağaç dibek. 5. Demirci ocağı yanındaki oyma yalak.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü ahar 1. Çay, dere, akarsu. 2. Su ark