keyboard_arrow_down A – Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü

ahar

ahar

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük ahar a. (a:har) esk. Hattatların kâğıt cilalamak için kullandıkları nişasta ve yumurta akından yapılan özel bir karışım.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü ahar 1. Hayvanların su içtiği taş veya ağaç yalak, çeşme yalağı. 2. Hayvanların barındığı yer, ahır, tavla. 3. Hayvan yemliği. 4. İçi oyuk ağaç dibek. 5. Demirci ocağı yanındaki oyma yalak.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü ahar 1. Çay, dere, akarsu. 2. Su ark