keyboard_arrow_down A – Madencilik Terimleri Kılavuzu

akak, -ğı

akak, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akak, -ğı a. hlk. 1. Yatak. 2. Irmak, dere, çay, küçük akarsu. 3. Suyun ivinti yeri. 4. Eğimi, inişi fazla olan yer.Tıp Terimleri Kılavuzu akak, -ğı Tıp Terimleri Kılavuzu akak, -ğı Tıp Terimleri Kılavuzu akak, -ğı Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü akak, -ğı 1. Mecra, yatak, kuru sel yarıntıları, dere yatağı. 2. bk. akar-1. 3. Çağlayan, ırmak veya derede suyun hızlı aktığı yer: Akakta yüzme. 4. Eğimi, inişi fazla olan yer
akaçlama

akaçlama

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akaçlama a. Akaçlamak işi, tefcir, drenaj.Coğrafya Terimleri Sözlüğü akaçlama Toprağın sağlığa ve tarıma dokuncalı, gereğinden çok suyunu boşaltmak ve akıtmak amacıyla girişilen düzenleme işlerinin tümü.Döşem Terimleri Sözlüğü akaçlama Yeraltı sularını toplayan döşem.Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü akaçlama (Mimarlık) Birikmiş suları akaçlar açarak akıtma işi.Madencilik Terimleri Kılavuzu akaçlama Metalbilim İşlem