keyboard_arrow_down A – Madencilik Terimleri Kılavuzu

aktarma

aktarma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük aktarma a. 1. Aktarmak işi. 2. Bir taşıttan başka bir taşıta geçme. 3. Bir yolcunun gideceği yere birkaç araç değiştirerek ulaşması. 4. Sürülmemiş tarlayı ilk veya ikinci kez sürme. 5. Arıları bir kovandan ötekine geçirme. 6. ed. Alıntı. 7. sp. Bir oyuncunun topu kendi takımından bir başka oyuncuya göndermesi. 8. ekon. Bir kimsenin herhangi bir hakkını bir başkasına geçirmesini sağlayan iş, transfer. 9. tic. Para aktarımı.Türkiye
akma sınırı

akma sınırı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akma sınırı a. fiz. Malzemenin belirli bir gerilme uygulanmasıyla sınırlı ve kalıcı deformasyona uğraması veya belirlenen toplam uzamaya maruz kalması durumundaki mukavemeti.Madencilik Terimleri Kılavuzu akma sınırı Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü akma sınırı Metallerin esnek davranımdan, yuğruk davranıma geçtikleri sınır.Teknik Terimler - Dayanım akma sınırı Teknik Terimler - Temel Tekniği akma sınırı
akışmazlık, -ğı

akışmazlık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akışmazlık, -ğı a. Akışmaz veya durağan maddenin durumu.Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü akışmazlık, -ğı bk. ağdalık.Madencilik Terimleri Kılavuzu akışmazlık, -ğı Uygulayım Terimleri Sözlüğü akışmazlık, -ğı 1. kimya: a. Akışkanların bağıl devimlerine gösterdikleri direnmeyle oluşan ağdalılık. b. Sıvının belli bir hızla akması için uygulanması gereken kuvveti ölçen katsayı. 2. elektrik: Arı gazın yoğunluğuna, me
akışmaz

akışmaz

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akışmaz sf. fiz. Dış etkenlerin tesiriyle akışmazlığı değişmeyen, durağan.Madencilik Terimleri Kılavuzu akışmaz Uygulayım Terimleri Sözlüğü akışmaz genel uygulayım: Akışkanların kendi içlerindeki bağıl devime gösterdikleri direnme ile ortaya çıkan ağdalık.
akışkan

akışkan

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akışkan sf. fiz. Akış özellikleri gözlenebilen (sıvı veya gaz), seyyal.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu akışkan Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü akışkan Akış özellikleri gözlenebilen sıvı ya da gaz evresindeki özdek.Fizik Terimleri Sözlüğü akışkan Belirli bir biçimi olmayan, kuvvet etkisinde oylumu, değişmeyen akıcı özdek.Kimya Terimleri Sözlüğü akışkan Gazlar, sıvılar ve camsı yapılılar gibi akma özelliği g
akış çizgesi

akış çizgesi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu akış çizgesi Kimya Terimleri Sözlüğü akış çizgesi Bir süreçte, işlemlerin dizisini ve birbirine bağımlılığını gösteren çizgisel anlatım.Madencilik Terimleri Kılavuzu akış çizgesi Yöntembilim Terimleri Sözlüğü akış çizgesi Bir oluşum, süreç ya da izlenceli bir işleyişin, yalın çizimsel anlatımını veren göstersel işlem.
akış aşağı

akış aşağı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Coğrafya Terimleri Sözlüğü akış aşağı Bir akarsuyun ağız yönüne doğru olan bölümü. bk. akış yukarı.Madencilik Terimleri Kılavuzu akış aşağı Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu akış aşağı (coğrafya) Yerbilim Terimleri Sözlüğü akış aşağı Bir akarsuyun, ağzına doğru olan yönü.