keyboard_arrow_down A – Mantık Terimleri Sözlüğü

ad türü

ad türü

Bu yazı sabitlenmiştir.
Mantık Terimleri Sözlüğü ad türü 1. Tek çeşitli birinci basamak adlarının öbeğinden oluşan dizimsel tür. 2. Çok çeşitli birinci basamak dilinde belli bir evrenin öğelerini gösteren adların öbeğinden oluşan dizimsel tür. 3. Genel olarak herhangi bir değişken çeşidinin değerlerini gösteren adların öbeğinden oluşan dizimsel tür.
ad

ad

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük ad (I) a. 1. Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim, nam: Çocuk, kedi, ağaç, düşünce, iyilik, Ahmet, Ertuğrul birer addır. 2. Herkesçe tanınmış veya işitilmiş olma durumu. 3. db. Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime, isim.Güncel Türkçe Sözlük ad (II) a. 1. Sayma. 2. Sayılma.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü ad Anılacak değer, öne
açılım

açılım

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük açılım a. 1. Açılma işi. 2. Bakış açısı: “Hüzünlü bir açılım yerine yer yer gülümseten bir anlatımı koydum.” -A. Kutlu. 3. gök b. Sağ açıklık: Güneş'in bir yıldaki açılımı -23 derece 27 dakikadan +23 derece 27 dakikaya kadar değişir. 4. mat. Bir kısaltma veya formülün açık biçimi.Tıp Terimleri Kılavuzu açılım Tıp Terimleri Kılavuzu açılım Fizik Terimleri Sözlüğü açılım Bir eksicik demetinin elektriksel itişme
açık yol

açık yol

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük açık yol a. den. Liman giriş ve çıkışlarında teknelerin kullanabilecekleri, sancak ve iskele şamandıralarıyla işaretlenmiş serbest yol veya kanal.Mantık Terimleri Sözlüğü açık yol Çözümleyici çizelgede, hiç bir çelişmeyi kapsamayıp, ortak doğrulayıcı yorumu olan önermelerden oluşan bir yol.
açık terim

açık terim

Bu yazı sabitlenmiştir.
Mantık Terimleri Sözlüğü açık terim Bir adın içinde geçen bir ya da birden çok sayıda adın yerine birer değişken koymakla elde edilen deyim. || n-li açık terim (…) biçiminde gösterilir. Anl. açık ad. Örn. 'Ali'nin babası' karmaşık adında geçen 'Ali' adı yerine ‘x’ değişkenini koymakla 'x in babası' gibi bir I-li açık terim elde edilir.
açık önerme

açık önerme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük açık önerme a. mat. İçerisinde değişken bulunan ve bu değişkenin alacağı değerle doğruluğu veya yanlışlığı kesinleşen önerme.Matematik Terimleri Sözlüğü açık önerme bk. önermeli işlev.Matematik Terimleri Sözlüğü açık önerme Değişkenler içeren ve bu değişkenlere belirli değerler verildiğinde önerme olan ifade.Mantık Terimleri Sözlüğü açık önerme Bir önermede geçen bir ya da birden çok sayıda adın yerine bağsız