keyboard_arrow_down A – Matematik Terimleri Sözlüğü

aile

aile

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük aile a. (a:ile) 1. top. b. Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik: “Birbirlerine nasıl tutkun, yangın bir aile olduklarını sayıp döktü.” -L. Tekin. 2. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü: “Kendilerinin hangi asil aileye mensup olduklarını bilmiyorum.” -N. Hikmet. 3. Birlikte oturan hısım ve yakınların
ağırlıklı ortalama

ağırlıklı ortalama

Bu yazı sabitlenmiştir.
Fizik Terimleri Sözlüğü ağırlıklı ortalama Bir ölçümler kümesinin ortalaması alınırken, her ölçüm değerini küme içindeki saklığı ile çarparak hesaba alma yöntemi.İktisat Terimleri Sözlüğü ağırlıklı ortalama Dizi içindeki her bir terimin, belirli bir ağırlıkla ayrı ayrı çarpıldıktan sonra bulunan toplamın, ağırlık toplamına bölünmesi ile elde edilen ortalama.İstatistik Terimleri Sözlüğü ağırlıklı ortalama Gözlemlerin ayrı önemlilik de
ağırlık özeği

ağırlık özeği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Fizik Terimleri Sözlüğü ağırlık özeği Bir cismin bütün ağırlığının toplandığı varsayılan nokta; cisim bu noktadan desteğe ya da askıya alınırsa dengede kalır.Kentbilim Terimleri Sözlüğü ağırlık özeği Bir ülkede ya da bölgede, nüfusun ve ekonomik etkinliklerin yoğunlaştığı, yeri fizik bilimindeki çekim yasalarına göre hesaplanan kent ya da yerleşim yeri.Matematik Terimleri Sözlüğü ağırlık özeği Bir Öklit uzayında eşit kütleli ve konum y
ağırlık merkezi

ağırlık merkezi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük ağırlık merkezi a. 1. fiz. Bir cismin bütün noktalarına ayrı ayrı etki yapan yer çekimi kuvvetlerinden oluşmuş tek kuvvet durumundaki bileşkenin uygulama noktası. 2. mec. Bir işin en önemli bölümü.Gökbilim Terimleri Sözlüğü ağırlık merkezi Bir cismi oluşturan parçacıkları etkileyen çekim kuvvetleri bileşkesinin uygulandığı kuramsal nokta. Cisim ister Yer'de, ister başka bir gezegende olsun, her konumu için bu nokta değişmez.Matema