keyboard_arrow_down A – Matematik Terimleri Sözlüğü

alañ

alañ

Bu yazı sabitlenmiştir.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü alañ Ekili tarlada ürün çıkmamış, boş yerler: Tarlanın yarısı alan galmış.Güncel Türkçe Sözlük alañ a. 1. Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha. 2. Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran. 3. Yüz ölçümü. 4. Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer. 5. mec. Bir çalışma çevresi: “Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır.” -N. Ataç. 6. fiz.
aksiyom

aksiyom

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük aksiyom a. man. Belit: “Bizim yalnız sanat ve edebiyatta bu aksiyomu fazla ihtiyat kaydı ile ve mahdut manasıyla almamız lazımdır.” -A. H. Çelebi.Felsefe Terimleri Sözlüğü aksiyom bk. belitMatematik Terimleri Sözlüğü aksiyom Doğruluğu ispatsız olarak kabul edilen önerme, belit.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu aksiyom (matematik) Geometri aksiyom 140. Aksiyom: Aksiyom, kendinin ne olduğunu ispat gereksiz olan besbelli bir şeydir. Misal : İki ç
akış çizeneği

akış çizeneği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Bilişim Terimleri Sözlüğü akış çizeneği Bir sorun'un tanımı, çözümlenmesi ya da çözüm yönteminin çizimsel bir gösterimi. Akış çizeneğinde işlemler, veriler, bunların akışı, donanım vb. öğeler çizimsel simgeler kullanılarak gösterilir.Fizik Terimleri Sözlüğü akış çizeneği Bir akışkanın bütün akım çizgilerinin oluşturduğu çizenek.Matematik Terimleri Sözlüğü akış çizeneği Bilgisayar işlemlerinde, sorunun geçeceği aşamaların sırasın
akın

akın

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akın (I) a. 1. Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması: “Ada'yı bir rençper akını doldurmuştu.” -S. F. Abasıyanık. 2. Düşman topraklarına tedirgin etme, yıldırma, çapul vb. amaçlarla toplu olarak yapılan baskın: “Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik / Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!” -Y. K. Beyatlı. 3. sp. Gol atmak veya sayı yapmak amacıyla karşı takımın sahasına doğru genellikle topluca g