keyboard_arrow_down A – Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü

akma sınırı

akma sınırı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akma sınırı a. fiz. Malzemenin belirli bir gerilme uygulanmasıyla sınırlı ve kalıcı deformasyona uğraması veya belirlenen toplam uzamaya maruz kalması durumundaki mukavemeti.Madencilik Terimleri Kılavuzu akma sınırı Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü akma sınırı Metallerin esnek davranımdan, yuğruk davranıma geçtikleri sınır.Teknik Terimler - Dayanım akma sınırı Teknik Terimler - Temel Tekniği akma sınırı
akma

akma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akma a. 1. Akmak işi. 2. hlk. Reçine, çam sakızı, akındırık.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü akma 1. Çamsakızı, reçine. 2. Çokça meyva ağaçlarının gövde ve dallarında olan zamk. 3. KatranTürkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü akma Tepe ve yarlardaki kaya parçaları.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü akma Aldanma, gönül verme.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü akma Bir çeşit kumaş.Türkiye Türkçesi Ağızlar
aklama

aklama

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük aklama a. Aklamak işi, ibra.Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü aklama (derneklerde) ibrâ.Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terim aklama 1. Bir paranın ödenmiş olduğunu açıklayan imzalı yazılım. 2. Kişiyi sorumluluktan, borçtan, sözleşmeye ilişkin yargılardan tüm olarak aklanabilmek amacıyla düzenlenerek ona verilen imzalı belge. 3. Dernek ya da ortaklık genel kurullarında, yöneticilerin her hangi bir sorumluluğu olmadığı yolunda alı