keyboard_arrow_down A – Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

alanin, Ala, A

alanin, Ala, A

Bu yazı sabitlenmiştir.
Biyoloji Terimleri Sözlüğü alanin, Ala, A Bir metil yan zinciri olan basit bir amino asit; alfa-amino propiyonik asit.Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü alanin, Ala, A Renksiz kristallerden oluşan, soğuk suda az fakat sıcak suda iyi çözünen, eterde çözünmeyen hemen hemen tüm proteinlerde bulunan, bir metil yan zinciri olan basit bir amino asit, alfa-amino propiyonik asit.Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü alanin, Ala, A Vücutta glukoz metabolizmasında kullanılan bir ami
alamana

alamana

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük alamana a. (alama'na) den. Balık avlamakta veya yük taşımakta kullanılan, tek veya iki direkli ve açık güverteli, büyük kayık, alamanata.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü alamana 1. Seyrek örgülü balık ağı. 2. Gözleri aynı boyda olan, üç katlı palamut ve torik ağı.Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü alamana Balık avlamada veya yük taşımada kullanılan iki veya üç direkli aşırmalı yelkenli balıkçı teknesi, alametre.
alabanda

alabanda

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük alabanda a. (alaba'nda) den. Deniz teknelerinin iç yanları, borda karşıtı.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü alabanda 1. Gürültü, patırtı, şamata: Bir alabanda var. 2. Şiddetli paylama, haşlama, tekdir. 3. Kibir, gösteriş: Şu geçen adamın alabandasına bak. 4. Acele.Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü alabanda Gemilerin iç yanları, borda karşıtı.
alabalıkgiller

alabalıkgiller

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük alabalıkgiller ç. a. hay. b. Omurgalı hayvanlardan, kemikli balıkların bir familyası.Asalakbilim Terimleri Sözlüğü alabalıkgiller Çeşitli türleriyle birçok asalak solucana arakonakçılık eden balıklar familyası.Biyoloji Terimleri Sözlüğü alabalıkgiller Kemikli balıklar (Teleostei) takımının, yumuşak yüzgeçliler (Malacopterygii) alt takımından, uzun vücutlu, küçük pullu, yağ yüzgeçleri karakteristik olan, yumurtlamak için tatlı
alabalık, -ğı

alabalık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük alabalık, -ğı a. (ala'balık) hay. b. Alabalıkgillerden, soğuk ve duru sularda yaşayan, eti turuncu ve lezzetli bir tatlı su balığı (Trutta faris).Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü alabalık, -ğı Eti beyaz ve lezzetli, az kılçıklı, kırmızı ve siyah benekli sazan cinsinden tatlısu balığı.Asalakbilim Terimleri Sözlüğü alabalık, -ğı Alabalıkgiller familyasından olup, Türkiye tatlı sularında da yaşayan ve geniş tenyanın ikinc
akyuvar

akyuvar

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akyuvar a. (a'kyuvar) anat. Kan, lenf vb. vücut sıvılarında bulunan çekirdekli, yuvarlak hücre, lökosit.Tıp Terimleri Kılavuzu akyuvar Biyoloji Terimleri Sözlüğü akyuvar (Yun. leukos: ak; kytos: hücre) Sitoplâzmasında bulunan taneciklerin kimyasal davranışlarına ve çekirdeklerinin biçimine göre granüllü lökositler (bazofil lökosit, eozinofil lökosit, nötrofil lökosit) ve granülsüz lökosit (lenfosit ve monosit) olmak üzere iki esas tipe
akya

akya

Bu yazı sabitlenmiştir.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü akya Orkinos balığı.Asalakbilim Terimleri Sözlüğü akya Uskumrugiller familyasından, solucan arakonakçısı dişsiz balık.Biyoloji Terimleri Sözlüğü akya Kemikli balıklar (Teleostei) takımının, uskumrugiller (Scombridae) familyasından, dişsiz, büyük boylu, Akdeniz'de yaşayan bir tür.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu akya (zooloji) Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü akya Kemikli balıklardan, istavritler (Carangidae) familyasın