keyboard_arrow_down A – Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

akbalık, -ğı

akbalık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akbalık, -ğı a. (a'kbalık) hay. b. 1. Sazangillerden, eti kılçıklı, yumurtası ile tarama yapılan bir balık (Leuciscus). 2. Akya balığı.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü akbalık, -ğı 1. Bir cins tatlı su balığı. 2. Geçici balık.Biyoloji Terimleri Sözlüğü akbalık, -ğı bk. inci balığıOrta Öğretim Terimleri Kılavuzu akbalık, -ğı (zooloji) Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü akbalık, -ğı İnci balığı. akbalık, -ğı Sa
akarsu, -yu

akarsu, -yu

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akarsu, -yu a. (aka'rsu) 1. Yeryüzünde, yer altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su. 2. Tek sıra elmastan gerdanlık.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü akarsu, -yu 1. Altın veya gümüşten yapılmış bilezik. 2. Altın veya gümüş üzerine elmas işlemeli gerdanlık. 3. İnci ile işlenmiş bir baş süsü.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü akarsu, -yu Eskiden kullanılan bir çeşit kadın kumaşı.
akaroloji

akaroloji

Bu yazı sabitlenmiştir.
Biyoloji Terimleri Sözlüğü akaroloji Uyuz böcekleri ile keneleri inceleyen bilim dalı.Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü akaroloji Kene ve uyuz böceklerini inceleyen bilim dalı.Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü akaroloji Kene ve akarları inceleyen bilim dalı.
akarlar

akarlar

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akarlar ç. a. bit. b. Gövdeleri halkasız, başları göğüsle birleşik, ağız yapıları ısırıcı, sokucu veya emici örümceğimsiler takımı.Asalakbilim Terimleri Sözlüğü akarlar Tıknaz yapılı gövdeleri halkasız, başları göğüsle birleşik, ağız yapıları ısırıcı, sokucu ya da emici örümceğimsiler takımı.Biyoloji Terimleri Sözlüğü akarlar bk. kenelerSu Ürünleri Terimleri Sözlüğü akarlar Keneler.Veteriner Hekimliği Terimle
akar

akar

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akar (I) a. (aka:rı) esk. Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ vb. mülk, akaret.Güncel Türkçe Sözlük akar (II) a. Halı, koltuk, yatak vb. yerlerde ve nemli ortamlarda yaşayan, astıma yol açabilen, insan vücudundan dökülen deri tozlarıyla ve parçacıklarıyla beslenen bir canlı türü.Güncel Türkçe Sözlük akar (III) a. Sıvı, mai, likit.Tıp Terimleri Kılavuzu akar Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü akar 1. Irmak, dere