keyboard_arrow_down A – Tarama Sözlüğü

akça ağaç

akça ağaç

Bu yazı sabitlenmiştir.
Tıp Terimleri Kılavuzu akça ağaç Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü akça ağaç Beyaz gövdeli ve dayanıklı kerestesi olan kayın ağacı.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü akça ağaç 1. bk. akca ağaç. 2. Dağlarda yetişen ve keçiler tarafından yenilen, beyaz gövdeli bir ağaç. 3. Küçük yapraklı, gevrek ve içi beyaz bir çeşit ağaç. 4. Meyvasız bir çeşit orman ağacı.Tarama Sözlüğü akça ağaç Kayın ağacı.
akça

akça

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akça (I) sf. Oldukça beyaz, beyazca: “Akça kızlar sökün etti yurdundan / Koç yiğitler deli oldu derdinden” -Halk türküsü.Güncel Türkçe Sözlük akça (II) a. Akçe.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü akça Beyazca, beyaza yakın.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü akça Erken olgunlaşan, şeker armudu da denilen, sulu ve tatlı bir çeşit armut.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü akça 1. bk. akca (I). 2. Beyaz ve boz renkli ök