keyboard_arrow_down A – Tarama Sözlüğü

alañ

alañ

Bu yazı sabitlenmiştir.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü alañ Ekili tarlada ürün çıkmamış, boş yerler: Tarlanın yarısı alan galmış.Güncel Türkçe Sözlük alañ a. 1. Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha. 2. Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran. 3. Yüz ölçümü. 4. Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer. 5. mec. Bir çalışma çevresi: “Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır.” -N. Ataç. 6. fiz.
alaçuk

alaçuk

Bu yazı sabitlenmiştir.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü alaçuk Üzeri dal veya hasırla örtülen çoban evi, tarla, bostan, bağ kulübesi, çardak.Tarama Sözlüğü alaçuk bk. alacuk.Kişi Adları Sözlüğü alaçuk Cinsiyet: Erkek1. Üzeri dal ve hasırla örtülmüş kulübe, çardak.2. Keçeden yapılan çadır.
alaçık, -ğı

alaçık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük alaçık, -ğı a. hlk. 1. Üzeri dal ve hasırla örtülmüş kulübe, çardak: “Pamuk ırgatları alaçıkların önüne oturmuşlar, koza çekiyorlardı.” -Y. Kemal. 2. Keçeden yapılan çadır.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü alaçık, -ğı Üzeri dal veya hasırla örtülen çoban evi, tarla, bostan, bağ kulübesi, çardak.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü alaçık, -ğı 1. bk. alacık-1. 2. Apaçık, açık: Evin üstü alacık kalmış
alacuk

alacuk

Bu yazı sabitlenmiştir.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü alacuk Üzeri dal veya hasırla örtülen çoban evi, tarla, bostan, bağ kulübesi, çardak.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü alacuk Ormandaki küçük düzlük, ağaçsız yer.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü alacuk 1. bk. alacık-1. 2. bk. alacık-5.Tarama Sözlüğü alacuk göçebe çadırı.