keyboard_arrow_down A – Tarih Terimleri Sözlüğü

aktarma

aktarma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük aktarma a. 1. Aktarmak işi. 2. Bir taşıttan başka bir taşıta geçme. 3. Bir yolcunun gideceği yere birkaç araç değiştirerek ulaşması. 4. Sürülmemiş tarlayı ilk veya ikinci kez sürme. 5. Arıları bir kovandan ötekine geçirme. 6. ed. Alıntı. 7. sp. Bir oyuncunun topu kendi takımından bir başka oyuncuya göndermesi. 8. ekon. Bir kimsenin herhangi bir hakkını bir başkasına geçirmesini sağlayan iş, transfer. 9. tic. Para aktarımı.Türkiye
akıncı

akıncı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akıncı a. tar. 1. Düşman ülkesine akın yapan savaşçı: “Pencap vadilerine yerleşen akıncılar ana yurtlarını unutuverdiler.” -H. C. Yalçın. 2. sp. İleri uç oyuncusu.Ayaktopu Terimleri Sözlüğü akıncı Asıl görevi, topu karşı takımın kalesine sokmak için akınlar yapmak olan, akıncı katındaki 5 oyuncudan her biri.Tarih Terimleri Sözlüğü akıncı Düşman topraklarına akın yapmaya çıkan savaşçı.Kişi Adları Sözlüğü akıncı
akın

akın

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akın (I) a. 1. Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması: “Ada'yı bir rençper akını doldurmuştu.” -S. F. Abasıyanık. 2. Düşman topraklarına tedirgin etme, yıldırma, çapul vb. amaçlarla toplu olarak yapılan baskın: “Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik / Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!” -Y. K. Beyatlı. 3. sp. Gol atmak veya sayı yapmak amacıyla karşı takımın sahasına doğru genellikle topluca g
akçe

akçe

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akçe a. 1. Küçük gümüş para. 2. Her tür madenî para, akça.İktisat Terimleri Sözlüğü akçe bk. akçaTecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terim akçe 1. Durağan olan, olmayan eşya değerini ölçen değişim aracı. 2. Eskiden gümüş paraya verilen ad.Tarih Terimleri Sözlüğü akçe 1. Küçük gümüş para. 2. Her tür madensel para.
akçalı yıl

akçalı yıl

Bu yazı sabitlenmiştir.
Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terim akçalı yıl Her zaman takvim yılı ile birleşmeyen çok kez 12 aylık süreyi kapsayan akçalı sayışım yılı.Tarih Terimleri Sözlüğü akçalı yıl Türkiye'de 1790'dan bu yana kullanılan, mart ayından başlatılan ve temeli güneş aylarına dayanan tarih.