keyboard_arrow_down A – Teknik Terimler – Temel Tekniği

akma sınırı

akma sınırı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akma sınırı a. fiz. Malzemenin belirli bir gerilme uygulanmasıyla sınırlı ve kalıcı deformasyona uğraması veya belirlenen toplam uzamaya maruz kalması durumundaki mukavemeti.Madencilik Terimleri Kılavuzu akma sınırı Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü akma sınırı Metallerin esnek davranımdan, yuğruk davranıma geçtikleri sınır.Teknik Terimler - Dayanım akma sınırı Teknik Terimler - Temel Tekniği akma sınırı