keyboard_arrow_down A – Tıp Terimleri Kılavuzu

ala

ala

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük ala sf. 1. Karışık renkli, çok renkli, alaca: Ala kilim eskimiş. 2. a. Alabalık. 3. hlk. Açık kestane renginde olan, ela (göz). 4. a. hlk. Kekliğin boynundaki siyah halka.Tıp Terimleri Kılavuzu ala Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü ala 1. Siyahla beyaz karışık renk, siyahlı beyazlı. 2. Kahverengi ile kırmızı arası bir renk. 3. Açık kahverengi, ela (göz hakkında). 4. Kekliğin boynundaki siyah halka: Palazın alaları çıktı. 5. Çok