keyboard_arrow_down A – Tiyatro Terimleri Sözlüğü

aksiyon

aksiyon

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük aksiyon a. 1. Bir kuvvetin, maddi bir etkenin, bir düşüncenin ortaya çıkması. 2. İnsan etkinliğinin veya iradesinin açığa çıkması. 3. Hareket, iş. 4. tic. Sermayenin belirli bir bölümü. 5. tic. Hisse senedi. 6. tiy. Bir oyuncunun sahne üzerindeki hareketi. 7. tiy. Oyunun temasını geliştiren başlıca olay, hikâye, gelişim.İktisat Terimleri Sözlüğü aksiyon bk. hisse senedi Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu aksiyon (matematik) Tiyatro Terim
aksesuar

aksesuar

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük aksesuar a. 1. Bir aletin, bir makinenin işlevine katılmayan ancak kendine özgü ayrı bir yararı bulunan alet, araç veya nesne. 2. Giysiyi bütünleyen çanta, kemer, şapka, eldiven, mücevher vb. eşya. 3. tiy. Konunun gerektirdiği ölçüde kullanılan, bir sahne içinde yer alan veya oyuncunun dekor gereği kullandığı çeşitli eşya.Tiyatro Terimleri Sözlüğü aksesuar Oyuncunun, dekor gereğiyle kullandığı eşyalar; dekora yardımcı olacak küçü
akkor ışık

akkor ışık

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü akkor ışık Madensel bir tel parçasının ışık saçacak aklığa gelinceye dek ısıtılmasıyla elde edilen ışık.Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü akkor ışık Sinema/TV. İşlik aydınlatılmasında kullanılan, maden telin akkor duruma geçinceye değin ısıtılmasından elde edilen ışık.Tiyatro Terimleri Sözlüğü akkor ışık Madensel bir tel parçasının akkor duruma gelinceye kadar ısıtılmasıyla sağlanan ışık.
ahenk, -gi

ahenk, -gi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük ahenk, -gi a. (a:henk) 1. Uyum: “Sesi alaylı bir ahenkle kadının kulaklarına çarptı.” -M. C. Kuntay. 2. mec. Uzlaşma: “Biz bu işin içine girmeyelim. Ahengi bozarız.” -H. Taner. 3. esk. Ezgi: “Tamtamların yeni ahengiyle raks başladı.” -N. F. Kısakürek.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü ahenk, -gi Eğlence.Gitar Terimleri Sözlüğü ahenk, -gi Temel ses ile bir arada tınladığında uyum sağlayabilen, armonik ya da inarmonik olabilen ses