keyboard_arrow_down A – Toplumbilim Terimleri

aile toplumbilimi

aile toplumbilimi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Toplumbilim Terimleri aile toplumbilimi Toplumlarda, toplumsal kümelerde aile kurumunun toplum bütünü içindeki yeri ile oluşum, işleyiş ve değişimini düzenlilikleri içinde inceleyip açıklamayı amaçlayan toplumbilim kesimi.
aile

aile

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük aile a. (a:ile) 1. top. b. Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik: “Birbirlerine nasıl tutkun, yangın bir aile olduklarını sayıp döktü.” -L. Tekin. 2. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü: “Kendilerinin hangi asil aileye mensup olduklarını bilmiyorum.” -N. Hikmet. 3. Birlikte oturan hısım ve yakınların
adalet

adalet

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük adalet a. (ada:let) 1. Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması, türe. 2. Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme: “Hiçbir kuvvet beni adaletin tecellisi için çalışmaktan menedemeyecektir.” -N. Hikmet. 3. Bu işi uygulayan, yerine getiren devlet kuruluşları: Suçlular adaletin pençesinden kurtulamazlar. 4. Herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme, doğruluk: “Germiyan'da Süleyman Şahımız adalet
açlık, -ğı

açlık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük açlık, -ğı a. 1. Aç olma durumu: “Açlıktan gözümüz dönmüştü.” -A. Erhat. 2. mec. Kıtlık. 3. mec. Aşırı istek içinde bulunma: “Öğrenme konusundaki yorulmayan açlığımı karşılayan bir okuldaydım.” -A. Kutlu.Tıp Terimleri Kılavuzu açlık, -ğı Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü açlık, -ğı Açlık (bk. aclık)Toplumbilim Terimleri açlık, -ğı Bir toplumda, bir toplumsal kümede nüfusun bir bölümünün yaşamda kalabil
açıklama

açıklama

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük açıklama a. Açıklamak işi, izah: “Hiçbir açıklama yapmadan çıkıyorum odadan.” -A. Ümit.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu açıklama Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu açıklama Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu açıklama bk. betimlemeEğitim Terimleri Sözlüğü açıklama Bir konuyu, bir olayı, bir sorunu ilgili bilim ya da bilgi dalının kurallarına uyarak aydınlatma, çözümleme işi.Felsefe Terimleri Sözlü
abecesizlik oranı

abecesizlik oranı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Coğrafya Terimleri Sözlüğü abecesizlik oranı Bir toplumda okuma yazmadan yoksun kişilerin toplam nüfus içindeki payı.Toplumbilim Terimleri abecesizlik oranı Bir toplumsal kümenin ya da bir toplumun okul çağındaki ve daha yukarı yaşlardaki nüfusu içinde okuma yazma bilmeyenlerin oranı.