keyboard_arrow_down A – Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu

akustik, -ği

akustik, -ği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akustik, -ği a. 1. Yankı bilimi. 2. Yankılanım.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu akustik, -ği bk. yankılanımlıGramer Terimleri Sözlüğü akustik, -ği 1. Fizikte ses ile ilgili bölüm, || 2. Sesin titreşim sıklığı, süresi ve duyulma gücü bakımından taşıdığı nitelik; ses dağılımı, ses düzenlemesi: Bu salonun akustiği iyi hesaplanmıştır; Konferans salonunun akustiği bozuktur vb.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu akustik, -
akrabalık adları

akrabalık adları

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gramer Terimleri Sözlüğü akrabalık adları Bir toplumda aynı soydan geldiği kabul edilen veya birbirlerini soyca bağlı gören insanlar arasındaki akrabalık ilişkilerini gösteren adlandırmaların tümü: amca, amcaoğlu, dayı, teyze, hala, halakızı, yenge, görümce, elti, baldız, bacanık, enişte, kayınbirader vb.Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu akrabalık adları Azerbaycan Türkçesi: gohumlug bildirän adlar; Türkmen Türkçesi: garındaşlıkbildiryään aatlar
akraba diller

akraba diller

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akraba diller ç. a. db. Aynı ana dilden gelen diller: İngilizce ile Fransızca akraba dillerdendir.Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü akraba diller Aynı anadilden gelen diller: Türkçe ile Moğolca ; Fransızca ile İngilizce gibi.Gramer Terimleri Sözlüğü akraba diller Aynı ana dilden gelen, aralarında yapı ve söz varlığı bakımından yakınlıklar bulunan ve bir dil ailesi oluşturan diller: Altay dil ailesi içinde Türkçe ile Moğolca, Hint-Avrupa dil
akıcı ünsüz

akıcı ünsüz

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akıcı ünsüz a. db. Ciğerlerden gelen havanın, ağız boşluğundaki yarı kapalı bir engele çarpmasıyla oluşan bol sesli ünsüz (r, l, ğ, y).Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü akıcı ünsüz (Derleme. titreşimli akıcı, titrek konson, akıcı konson, akıcı fonem) Ciğerlerden gelen havanın ağız boşluğundaki yarı kapalı bir engele çarpması ile meydana gelen bol sesli ünsüz: r, l, y, ğ vb.Gramer Terimleri Sözlüğü akıcı ünsüz Dudakların
aittik eki

aittik eki

Bu yazı sabitlenmiştir.
Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu aittik eki Azerbaycan Türkçesi: mänsubiyyät şäkilçisi; Türkmen Türkçesi: degişlilik goşulması ~ yöňkemegoşulması; Gagauz Türkçesi: saabilik afiksi; Özbek Türkçesi: qaraşlilik qoşimçasi; Uygur Türkçesi: orun-bälgä keliş qoşumcisi ~ tävälik qoşumçisi; Tat: tartım quşimçasi; Başkurt Türkçesi: eyälekyalğawı; Kmk: mülk koşumca; Krç.-Malk.: iyelik affiks ~ iyelik calgaw;Nogay Türkçesi: tartım kosımşası;
ağızlaşma

ağızlaşma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük ağızlaşma a. Ağızlaşmak işi.Tıp Terimleri Kılavuzu ağızlaşma Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu ağızlaşma (biyoloji) Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu ağızlaşma Azerbaycan Türkçesi: burun säsinin ağız säsinä çevrilmäsi;Türkmen Türkçesi: ovaazlaşma;Gag.: denazalizatsiya ~ burnusuzlaşmak;Özbek Türkçesi: *όğizlaşiş;Uygur Türkçesi: (B.Uyg.)eğizlişiş ~ (D.Uyg.) dimağ tavuşliriniň eğiz tavuşliriğa aylanişi (
ağız sesi

ağız sesi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gramer Terimleri Sözlüğü ağız sesi Boğumlanma yeri ağız olan ve ciğerlerden gelen havanın geniz yoluna kaymadan ağız boşluğundan geçmesi ile oluşan ses. Türkçenin bütün aslî ünlüleri ve m, n, dışındaki bütün ünsüzleri ağız sesi niteliğindedir. bk. ağız ünlüsü, ağız ünsüzü. Karşıtı geniz sesi.Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu ağız sesi Azerbaycan Türkçesi: ağız säsi; Türkmen Türkçesi: ağız sesi; Gagauz Türkçesi: aazlı ses ~ aa
ağız, -ğzı

ağız, -ğzı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük ağız, -ğzı (I) a. 1. anat. Yüzde, avurtlarla iki çene arasında bulunan, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye yarayan ve besinlerin sindirilmeye başlandığı organ. 2. Bu boşluğun dudakları çevreleyen bölümü: Küçük bir ağız. 3. Kapların veya içi boş şeylerin açık tarafı: “Ağızları kopmuş bir çay takımının arasına gizlenmiş, koyu renkli bir cildi oradan alarak bana uzattı.” -H. R. Gürpınar. 4. Bir akarsuyun denize veya göle dö
adlandırma

adlandırma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük adlandırma a. Adlandırmak işi, isimlendirme.Gramer Terimleri Sözlüğü adlandırma Somut veya soyut varlıklara ve nesnelere ad verme: Bekir, Hatice, dağ, ırmak, kişi, peri, güzellik, yazlık vb.Kimya Terimleri Sözlüğü adlandırma Bir bilim dalı için ortak dil oluşturmak üzere tüm öğeler, bileşiler, kimyasal ve fiziksel etkileşmelerle, kullanılan birimler için uluslararası kurullarca saptanan yazma ve okuma kuralları.Kimya Terimleri Sözlüğ