keyboard_arrow_down A – Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

ahenk, -gi

ahenk, -gi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük ahenk, -gi a. (a:henk) 1. Uyum: “Sesi alaylı bir ahenkle kadının kulaklarına çarptı.” -M. C. Kuntay. 2. mec. Uzlaşma: “Biz bu işin içine girmeyelim. Ahengi bozarız.” -H. Taner. 3. esk. Ezgi: “Tamtamların yeni ahengiyle raks başladı.” -N. F. Kısakürek.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü ahenk, -gi Eğlence.Gitar Terimleri Sözlüğü ahenk, -gi Temel ses ile bir arada tınladığında uyum sağlayabilen, armonik ya da inarmonik olabilen ses
ahdetmek, -der

ahdetmek, -der

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük ahdetmek, -der (-e) (a'hdetmek) Bir şeyi yapmak için kendi kendine söz vermek: “Daha İstanbul'da iken buna ahdetmiş, bu yolda ölümü göze alarak Anadolu'ya çıkmıştı.” -E. C. Güney.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü ahdetmek, -der bk. ehd etmek