keyboard_arrow_down A – Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

aktaş

aktaş

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük aktaş a. (a'ktaş) min. Lüle taşı.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü aktaş 1. Kilometre taşı. 2. Mermer, kireç taşı.Biyoloji Terimleri Sözlüğü aktaş bk. kardelenUygulayım Terimleri Sözlüğü aktaş genel uygulayım: Bileşiminde % 35 oranında kalsiyum karbonat bulunan, açkılama işlemlerinde kullanılan çoğunlukla ak renkte sert kaya.Zanaat Terimleri Sözlüğü aktaş 1. Mermer. (Ballık, inönü -Eskişehir) 2. Mezar başı taşı. (Ba
aktarmak

aktarmak

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük aktarmak (-i, -e) 1. Bir şeyi bir yerden, bir kaptan başka bir yere veya kaba geçirmek. 2. (-i) Bir şeyin yolunu, yönünü değiştirmek. 3. Bir lehçeyi başka bir lehçeye uyarlamak. 4. Toprağı altı üstüne gelecek bir biçimde iyice bellemek. 5. İletmek, bildirmek: “Derdini size aktarıp arınmış, sizi zehirleyip bırakmıştır.” -H. Taner. 6. Bir kitabı başından sonuna kadar okumak. 7. Birinin başka biriyle telefonla konuşmasını sağlamak. 8.
aktarma

aktarma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük aktarma a. 1. Aktarmak işi. 2. Bir taşıttan başka bir taşıta geçme. 3. Bir yolcunun gideceği yere birkaç araç değiştirerek ulaşması. 4. Sürülmemiş tarlayı ilk veya ikinci kez sürme. 5. Arıları bir kovandan ötekine geçirme. 6. ed. Alıntı. 7. sp. Bir oyuncunun topu kendi takımından bir başka oyuncuya göndermesi. 8. ekon. Bir kimsenin herhangi bir hakkını bir başkasına geçirmesini sağlayan iş, transfer. 9. tic. Para aktarımı.Türkiye
aktarılmak

aktarılmak

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük aktarılmak (nsz) Aktarma işine konu olmak: “Pek çok roman ve hikâye de sinemaya aktarılmıştır.” -A. Ağaoğlu.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü aktarılmak Devrilmek, altüst olmak.Tarama Sözlüğü aktarılmak 1. Düşürülmek, başkası tarafından yıkılmak. 2. Kendi kendine yıkılmak, devrilmek. 3. Yüz çevirmek, başka tarafa dönmek.