keyboard_arrow_down a – Uçantop Terimleri Sözlüğü

aktarma

aktarma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük aktarma a. 1. Aktarmak işi. 2. Bir taşıttan başka bir taşıta geçme. 3. Bir yolcunun gideceği yere birkaç araç değiştirerek ulaşması. 4. Sürülmemiş tarlayı ilk veya ikinci kez sürme. 5. Arıları bir kovandan ötekine geçirme. 6. ed. Alıntı. 7. sp. Bir oyuncunun topu kendi takımından bir başka oyuncuya göndermesi. 8. ekon. Bir kimsenin herhangi bir hakkını bir başkasına geçirmesini sağlayan iş, transfer. 9. tic. Para aktarımı.Türkiye
aktarıcı

aktarıcı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük aktarıcı a. 1. Dam kiremitlerini aktarıp kırıkları yenileyen kimse. 2. ed. Kaynak kişiden derlenen herhangi bir parçayı kitlelere duyuran ve yayan kimse. 3. sin. ve TV Görüntüyü bir bölgeden başka bir bölgeye ileten araç.Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü aktarıcı TV. Genellikle engebeli bölgelerde çalışan, bir yayın merkezinden gelen izlencenin güçsüzlenmiş imlerini alarak bunları güçlendirdikten sonra çoğunlukla başka bir olu
ağ

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük ağ (I) a. 1. İplik, sicim, tel vb. ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü: Balık ağı. Tenis ağı. 2. Örümcek vb. hayvanların salgılarıyla oluşturdukları örgü. 3. Ulaşım ve iletişim gibi alanlarda ülkenin her yerine yaygınlaştırılmış şebeke: Cumhuriyetin onuncu yılında ülkemiz demir ağlarla örülmüştü. 4. mec. Tuzak: “Onu, ağına düşmüş bir av gibi ne öldürdü ne ondurdu.” -S. Ayverdi. 5. sp. Oyun alanını ortadan