keyboard_arrow_down A – Uygulayım Terimleri Sözlüğü

akak, -ğı

akak, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akak, -ğı a. hlk. 1. Yatak. 2. Irmak, dere, çay, küçük akarsu. 3. Suyun ivinti yeri. 4. Eğimi, inişi fazla olan yer.Tıp Terimleri Kılavuzu akak, -ğı Tıp Terimleri Kılavuzu akak, -ğı Tıp Terimleri Kılavuzu akak, -ğı Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü akak, -ğı 1. Mecra, yatak, kuru sel yarıntıları, dere yatağı. 2. bk. akar-1. 3. Çağlayan, ırmak veya derede suyun hızlı aktığı yer: Akakta yüzme. 4. Eğimi, inişi fazla olan yer
akaçlama

akaçlama

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akaçlama a. Akaçlamak işi, tefcir, drenaj.Coğrafya Terimleri Sözlüğü akaçlama Toprağın sağlığa ve tarıma dokuncalı, gereğinden çok suyunu boşaltmak ve akıtmak amacıyla girişilen düzenleme işlerinin tümü.Döşem Terimleri Sözlüğü akaçlama Yeraltı sularını toplayan döşem.Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü akaçlama (Mimarlık) Birikmiş suları akaçlar açarak akıtma işi.Madencilik Terimleri Kılavuzu akaçlama Metalbilim İşlem
akaç, -cı

akaç, -cı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akaç, -cı a. 1. Bir yerde birikip kalan sıvıları, bir işlem sonunda geriye kalan artıkları, gereksiz nesneleri dışarıya akıtmak için kullanılan boru vb. araç. 2. Kanal, ark, su yolu. 3. Yer altı su oluğu.Döşem Terimleri Sözlüğü akaç, -cı Pissu, kirli su, yağış suları v.b. suları zararsız hale getirmek için dışarı akıtan boruların tümü.Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü akaç, -cı Metalleri temizlemede, kullanık çözeltile
ağızlık, -ğı

ağızlık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük ağızlık, -ğı a. 1. Bir ucuna sigara takılan, öbür ucundan nefes çekilen çubuk biçimindeki araç: “Kiraz, bilir miydi ki günün birinde tütün diye bir ot çıkacak ve insanlar bunu içmek için dallarını kesip kesip ağızlık yapacak?” -R. H. Karay. 2. Nefesli çalgılarda ağza gelen yer. 3. Hayvanın ısırmasına, zararlı bir şey yemesine engel olmak için ağzına takılan tel, deri vb. kafes. 4. Telefon vb. cihazlarda ağza yaklaştırılan bö
ağıryağ

ağıryağ

Bu yazı sabitlenmiştir.
Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu ağıryağ (kimya) Otomobilcilik ve Motor Bilgisi Terimleri ağıryağ Yeryağının yüksek sıcaklık derecesinde damıtılmasından elde edilen akaryakıt.Uygulayım Terimleri Sözlüğü ağıryağ kimya: Yüksek sıcaklıktaki yeryağının damıtılmasından elde edilen akaryakıt.