keyboard_arrow_down A – Uygulayım Terimleri Sözlüğü

aktaş

aktaş

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük aktaş a. (a'ktaş) min. Lüle taşı.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü aktaş 1. Kilometre taşı. 2. Mermer, kireç taşı.Biyoloji Terimleri Sözlüğü aktaş bk. kardelenUygulayım Terimleri Sözlüğü aktaş genel uygulayım: Bileşiminde % 35 oranında kalsiyum karbonat bulunan, açkılama işlemlerinde kullanılan çoğunlukla ak renkte sert kaya.Zanaat Terimleri Sözlüğü aktaş 1. Mermer. (Ballık, inönü -Eskişehir) 2. Mezar başı taşı. (Ba
aktarma yayın

aktarma yayın

Bu yazı sabitlenmiştir.
Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü aktarma yayın TV. Başka bir ülkeden, başka bir televizyon ağından alınarak gerçekleştirilen yayın.Uygulayım Terimleri Sözlüğü aktarma yayın televizyon: Başka bir ülkeden, başka bir televizyon ağından alınarak gerçekleştirilen yayın.
aktarıcı

aktarıcı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük aktarıcı a. 1. Dam kiremitlerini aktarıp kırıkları yenileyen kimse. 2. ed. Kaynak kişiden derlenen herhangi bir parçayı kitlelere duyuran ve yayan kimse. 3. sin. ve TV Görüntüyü bir bölgeden başka bir bölgeye ileten araç.Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü aktarıcı TV. Genellikle engebeli bölgelerde çalışan, bir yayın merkezinden gelen izlencenin güçsüzlenmiş imlerini alarak bunları güçlendirdikten sonra çoğunlukla başka bir olu
aklama

aklama

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük aklama a. Aklamak işi, ibra.Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü aklama (derneklerde) ibrâ.Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terim aklama 1. Bir paranın ödenmiş olduğunu açıklayan imzalı yazılım. 2. Kişiyi sorumluluktan, borçtan, sözleşmeye ilişkin yargılardan tüm olarak aklanabilmek amacıyla düzenlenerek ona verilen imzalı belge. 3. Dernek ya da ortaklık genel kurullarında, yöneticilerin her hangi bir sorumluluğu olmadığı yolunda alı
akışmazlık, -ğı

akışmazlık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akışmazlık, -ğı a. Akışmaz veya durağan maddenin durumu.Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü akışmazlık, -ğı bk. ağdalık.Madencilik Terimleri Kılavuzu akışmazlık, -ğı Uygulayım Terimleri Sözlüğü akışmazlık, -ğı 1. kimya: a. Akışkanların bağıl devimlerine gösterdikleri direnmeyle oluşan ağdalılık. b. Sıvının belli bir hızla akması için uygulanması gereken kuvveti ölçen katsayı. 2. elektrik: Arı gazın yoğunluğuna, me
akışmaz

akışmaz

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akışmaz sf. fiz. Dış etkenlerin tesiriyle akışmazlığı değişmeyen, durağan.Madencilik Terimleri Kılavuzu akışmaz Uygulayım Terimleri Sözlüğü akışmaz genel uygulayım: Akışkanların kendi içlerindeki bağıl devime gösterdikleri direnme ile ortaya çıkan ağdalık.
akışkanlık, -ğı

akışkanlık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akışkanlık, -ğı a. 1. Akışkan olma durumu. 2. tic. Para ve ticaretle ilgili işlemlerde kullanılabilecek durumda olan satın alma gücü, likidite. 3. tic. Kolaylıkla paraya çevrilebilme özelliği fazla olan varlıklar, likidite.İktisat Terimleri Sözlüğü akışkanlık, -ğı Mal ve üretim faktörlerinin dolaşımının serbestliği.Kimya Terimleri Sözlüğü (II) akışkanlık, -ğı Kolayca akma özelliği.Uygulayım Terimleri Sözlüğü akışkanl
akışkan

akışkan

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akışkan sf. fiz. Akış özellikleri gözlenebilen (sıvı veya gaz), seyyal.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu akışkan Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü akışkan Akış özellikleri gözlenebilen sıvı ya da gaz evresindeki özdek.Fizik Terimleri Sözlüğü akışkan Belirli bir biçimi olmayan, kuvvet etkisinde oylumu, değişmeyen akıcı özdek.Kimya Terimleri Sözlüğü akışkan Gazlar, sıvılar ve camsı yapılılar gibi akma özelliği g