keyboard_arrow_down A – Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü

akçaağaç şuruplu idrar hastalığı

akçaağaç şuruplu idrar hastalığı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü akçaağaç şuruplu idrar hastalığı Boynuzsuz Hereford ve Shorthorn ırkı sığırlarda, lösin, isolösin, valin ve onların ketoasitlerinden oluşan dallı amino asitlerin yetersiz dekarboksilasyonu, beyin kıvrımlarının yassılaşması, miyelinin vakuolleşmesi ve idrarın akçaağaç şurubunu veya yanık şekeri andıran kokusuyla belirgin kalıtsal metabolizma hastalığı, dallı zincirli alfa-ketoasit dekarboksilaz yetersizliği, koyu re
akciğerde eozinofilik granülomatozis

akciğerde eozinofilik granülomatozis

Bu yazı sabitlenmiştir.
Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü akciğerde eozinofilik granülomatozis Kalp kurdu hastalığında, akciğerde eozinofil lökosit, lenfosit, plazma hücresi ve makrofajlardan oluşan 1-8 santimetre çapında, çok sayıda granülom oluşumu ve kanda eozinofiliyle belirgin hastalık tablosu. Genellikle eozinofilik akciğer yangısını takiben görülür.
akciğer-kalp hastalığı

akciğer-kalp hastalığı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü akciğer-kalp hastalığı Akciğerdeki bir patolojik değişime bağlı olarak kalpte gelişen sağ kalp hipertrofisi ve kalp genişlemesiyle belirgin bozukluk, kor pulmonale. Akciğerde kronik atelektazi, amfizem, kan durgunluğu, akciğer yangısı ve yüksek rakım hastalığı gibi nedenlerle biçimlenen alveoler hipoksi sonucu oluşur.