keyboard_arrow_down A – Yapım İyeliği Terimleri Sözlüğü

aktarma

aktarma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük aktarma a. 1. Aktarmak işi. 2. Bir taşıttan başka bir taşıta geçme. 3. Bir yolcunun gideceği yere birkaç araç değiştirerek ulaşması. 4. Sürülmemiş tarlayı ilk veya ikinci kez sürme. 5. Arıları bir kovandan ötekine geçirme. 6. ed. Alıntı. 7. sp. Bir oyuncunun topu kendi takımından bir başka oyuncuya göndermesi. 8. ekon. Bir kimsenin herhangi bir hakkını bir başkasına geçirmesini sağlayan iş, transfer. 9. tic. Para aktarımı.Türkiye
açım

açım

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük açım a. Açma, açılış, küşat: Abdülhak Hamit köşesinin açım töreni yapıldı.Tıp Terimleri Kılavuzu açım Tıp Terimleri Kılavuzu açım Tıp Terimleri Kılavuzu açım Tıp Terimleri Kılavuzu açım Tıp Terimleri Kılavuzu açım Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü açım Oklava ile açılmış hamur, yufka.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü açım Her tütün denginde sırasiyle “daban”, “mezar” ve “kapak” adlı dizilerin ü