keyboard_arrow_down A – Yerbilim Terimleri Sözlüğü

alacalı

alacalı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük alacalı sf. Alaca: Alacalı bir kumaş.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü alacalı Siyahla beyaz karışık renk, siyahlı beyazlı.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü alacalı Çok renkli, karışık renkliTürkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü alacalı 1. bk. ala (I)-5. 2. bk. ala (I)-1. 3. Cümbüşlü.Yerbilim Terimleri Sözlüğü alacalı Değişik ve düzensiz renkte lekeleri ya da benekleri olan.Zanaat Terimleri Sözlüğü alacalı Çeş
aksesuar

aksesuar

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük aksesuar a. 1. Bir aletin, bir makinenin işlevine katılmayan ancak kendine özgü ayrı bir yararı bulunan alet, araç veya nesne. 2. Giysiyi bütünleyen çanta, kemer, şapka, eldiven, mücevher vb. eşya. 3. tiy. Konunun gerektirdiği ölçüde kullanılan, bir sahne içinde yer alan veya oyuncunun dekor gereği kullandığı çeşitli eşya.Tiyatro Terimleri Sözlüğü aksesuar Oyuncunun, dekor gereğiyle kullandığı eşyalar; dekora yardımcı olacak küçü
akmaz

akmaz

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akmaz a. coğ. Durgun su, gölet.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü akmaz Bir yere akıntısı olmıyan küçük göl.Coğrafya Terimleri Sözlüğü akmaz Taşkın sırasında sapından koparak bütünüyle akış dışında kalan büklüm.Yerbilim Terimleri Sözlüğü akmaz Kopmuş eski mendereslerin yerlerinde, akarsu yatağından ayrılarak akmaz duruma gelmiş at nalı biçiminde gölcük.
akik, -ği

akik, -ği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akik, -ği a. jeol. Kalseduan kuvarsının bir türü olan, yüzük taşı, mühür vb. yapmakta kullanılan, türlü renklerde, yarı saydam, parlak ve değerli bir taş: “Kabartmaların ortalık yerine de akik ve Necef taşlar serpiştirilmiştir.” -S. Birsel.Kimya Terimleri Sözlüğü (II) akik, -ği Kimyasal bileşimi SiO2, sertliği 7 olan , çeşitli renklere sahip değerli bir taş.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu akik, -ği (jeoloji) Yerbilim Terimleri Sö