keyboard_arrow_down A – Yerbilim Terimleri Sözlüğü

akarsuyun aşındırma gücü

akarsuyun aşındırma gücü

Bu yazı sabitlenmiştir.
Yerbilim Terimleri Sözlüğü akarsuyun aşındırma gücü Akarsuyun ve akarsuyla taşınan katı maddelerin, devimsel enerjileri arasındaki orantı.(Akarsuyun devimsel m . v2 enerjisi = M . V2; taşınan maddelerin devimsel enerjisi = -»- dir. M = suyun kütlesi, V = akarsuyun hızı, m = maddelerin kütlesi, v = taşınan maddelerin hızı.)
akarsu sekisi

akarsu sekisi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Coğrafya Terimleri Sözlüğü akarsu sekisi Gençleşmeyle güç kazanan akarsuların yataklarını yeniden derinleştirerek koyak tabanı içine gömülmeleri sonunda oluşan ve bu yeni yatağın iki yanında kalan az eğimli, asılı düzlük, bk. gençleşme.Yerbilim Terimleri Sözlüğü akarsu sekisi İki yakasının yukarılarında, nehrin kazmasıyle basamak biçiminde kalmış eski bir koyak tabanı.
akarsu aşındırması

akarsu aşındırması

Bu yazı sabitlenmiştir.
Coğrafya Terimleri Sözlüğü akarsu aşındırması Akarsuların yataklarını, su gücü ve taşıdığı katı öğeler yardımıyla kıyıdan ve dipten kemirmesi olayı.Yerbilim Terimleri Sözlüğü akarsu aşındırması Sel suları, dere ve nehirlerin yaptığı aşındırma.
akaçlama

akaçlama

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akaçlama a. Akaçlamak işi, tefcir, drenaj.Coğrafya Terimleri Sözlüğü akaçlama Toprağın sağlığa ve tarıma dokuncalı, gereğinden çok suyunu boşaltmak ve akıtmak amacıyla girişilen düzenleme işlerinin tümü.Döşem Terimleri Sözlüğü akaçlama Yeraltı sularını toplayan döşem.Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü akaçlama (Mimarlık) Birikmiş suları akaçlar açarak akıtma işi.Madencilik Terimleri Kılavuzu akaçlama Metalbilim İşlem