keyboard_arrow_down A – Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

alan kuramı

alan kuramı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Ruhbilim Terimleri Sözlüğü alan kuramı Davranışı fizikte olduğu gibi, olumlu ve olumsuz güçlerin etkileştiği bir alana benzeterek açıklamaya çalışan bir kuram. (Bu kuramı biçimcilerden K. Levvin geliştirmiştir. En geniş uygulaması kişiliksel ve toplumsal ruhbilim alanlarında olmuştur.)Yöntembilim Terimleri Sözlüğü alan kuramı Toplumsal kümeleri, çeşitli güçlerin etkileştiği bir özdeksel alan gibi ele alan toplumbilim yaklaşımı.
alan araştırması

alan araştırması

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük alan araştırması a. Bir olayın veya durumun bilimsel amaçlarla yerinde incelenmesi.Budunbilim Terimleri Sözlüğü alan araştırması Soru kâğıtları, karşılıklı görüşme, kılavuz kullanma gibi araştırma tekniklerinden de yararlanarak olguları dizgesel bir biçimde yerinde gözleme ve saptama.İktisat Terimleri Sözlüğü alan araştırması Toplumsal olguların örnekleme yoluyla incelenmesi yöntemi.Toplumbilim Terimleri alan araştırması Türl
alañ

alañ

Bu yazı sabitlenmiştir.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü alañ Ekili tarlada ürün çıkmamış, boş yerler: Tarlanın yarısı alan galmış.Güncel Türkçe Sözlük alañ a. 1. Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha. 2. Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran. 3. Yüz ölçümü. 4. Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer. 5. mec. Bir çalışma çevresi: “Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır.” -N. Ataç. 6. fiz.