keyboard_arrow_down A – Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

ağırlıklı ortalama

ağırlıklı ortalama

Bu yazı sabitlenmiştir.
Fizik Terimleri Sözlüğü ağırlıklı ortalama Bir ölçümler kümesinin ortalaması alınırken, her ölçüm değerini küme içindeki saklığı ile çarparak hesaba alma yöntemi.İktisat Terimleri Sözlüğü ağırlıklı ortalama Dizi içindeki her bir terimin, belirli bir ağırlıkla ayrı ayrı çarpıldıktan sonra bulunan toplamın, ağırlık toplamına bölünmesi ile elde edilen ortalama.İstatistik Terimleri Sözlüğü ağırlıklı ortalama Gözlemlerin ayrı önemlilik de
ağırlık, -ğı

ağırlık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük ağırlık, -ğı a. 1. Ağır olma durumu: Taşın ağırlığı. Yükün ağırlığı. 2. Terazilerde tartma işi yapılırken bir kefeye konulan nesne. 3. Değerlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağanın üzerinde ve belli oranda tanınan değer. 4. Sıkıcı, bunaltıcı, iç karartıcı durum: Havanın ağırlığı. 5. Uykudayken gelen ve insana boğulur gibi bir duygu veren durum. 6. Yük, külfet: Bütün ailenin ağırlığı omuzlarındadır. 7.
adsızlık, -ğı

adsızlık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük adsızlık, -ğı a. Adsız olma durumu, isimsizlik.Yöntembilim Terimleri Sözlüğü adsızlık, -ğı Bir gözlemde, bilgi istenen kişilerin duruma katılmasını kolaylaştırmak üzere başvurulan önlemlerden biri olarak, yanıtların kişi adı anılmaksızın değerlendirilme yolu.Tarama Sözlüğü adsızlık, -ğı Şöhretsizlik.
adlandırma

adlandırma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük adlandırma a. Adlandırmak işi, isimlendirme.Gramer Terimleri Sözlüğü adlandırma Somut veya soyut varlıklara ve nesnelere ad verme: Bekir, Hatice, dağ, ırmak, kişi, peri, güzellik, yazlık vb.Kimya Terimleri Sözlüğü adlandırma Bir bilim dalı için ortak dil oluşturmak üzere tüm öğeler, bileşiler, kimyasal ve fiziksel etkileşmelerle, kullanılan birimler için uluslararası kurullarca saptanan yazma ve okuma kuralları.Kimya Terimleri Sözlüğ