keyboard_arrow_down Ağaçişleri Terimleri Sözlüğü

başlık, -ğı

başlık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük başlık, -ğı a. 1. Genellikle başı korumak için giyilen şapka, serpuş: “İyi ki güneş açmış, sıcak basmış da başlığını sıyırınca yüzünü görmüş tanımışlardı.” -N. Cumalı. 2. Üst giysilerinin yakalarına takılı başlık, kapüşon. 3. Hayvan koşumunun başa geçirilen bölümü. 4. Bir sütunun, bir direğin tepeliği: “Önünden yüzlerce defa geçmiş olduğumuz bin yıllık çeşme, bir sütun başlığı birden gözümüzde
başkesit

başkesit

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük başkesit a. (ba'şkesit) Ağacın boyuna dikey yönde kesilmesi sonunda yıl halkalarının çember biçiminde görüntü verdiği yüzey.Ağaçişleri Terimleri Sözlüğü başkesit Ağacın boyuna dikey yönde kesilmesi sonunda yılhalkalarının çember biçiminde görüntü verdiği yüzey.
oymacılık, -ğı

oymacılık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük oymacılık, -ğı a. Oyma yapma sanatı: “İğne ile kuyu kazmak gibi bir şeydi oymacılık.” -Ç. Altan.Ağaçişleri Terimleri Sözlüğü oymacılık, -ğı Özel araçlarla yapılan ağaç oyma işlemi.Uygulayım Terimleri Sözlüğü oymacılık, -ğı güzelsanatlar, zanaat: 1. Oyma yapma sanatı. 2. Özel araçlarla metal, ağaç taş vb. oyma işlemi. 3. Oyma işçiliği.
oyma kalemi

oyma kalemi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Ağaçişleri Terimleri Sözlüğü oyma kalemi Kesici ağzı çıkaracağı talaşa göre biçimlendirilen, saplı, oymacı el aracı.Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü oyma kalemi (Resim) (Lat. scalprum, scalpellum = kazıma bıçağı) Bakır ya da çinko üzerine kuru ya da ıslak kazıda kullanılan ucu sivri çelik kalem.Uygulayım Terimleri Sözlüğü oyma kalemi ağaç işleri, güzelsanatlar: Ağaç üzerinde oyma yapmaya yarayan değişik biçimlerdeki kesici araçlara verilen gene
oyma

oyma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük oyma a. 1. Oymak işi. 2. Bir nesnenin yüzeyini özel araçlarla oyarak veya delerek türlü biçimler verme. 3. Ağaç yongası: “Gürgen dibine vardım / Oyma alırım oyma” -Halk türküsü. 4. Oyularak yapılan süsleme: “Boyalı ve kabarık oymaları birer çiçek demetini hatırlatan bir yalı vardı.” -A. Ş. Hisar. 5. sf. Oyularak yapılmış: “Balkon kapısı önünde, ağaç gövdesinden oyma bir saksılık.” -A. Ağaoğlu.Türkiye Türkçesi Ağızlar