keyboard_arrow_down Alantopu Terimleri Sözlüğü

geçirmek

geçirmek

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük geçirmek (-i) 1. Geçme işini yaptırmak, geçmesini sağlamak. 2. (-e) Bir şeyi bir yandan öbür yana götürmek: “Kalanımızı peşine takarak Murat suyunun karşı kıyısına geçirdi.” -K. Bilbaşar. 3. (-i, -e) Bir şeyi bir yerden başka yere taşımak, nakletmek: Odanın eşyasını öbür odaya geçirmek. 4. (-i, -e) Tespit etmek, yazmak, kaydetmek: “Merkez, kadının dosyasına vefat kaydını geçirdi.” -R. H. Karay. 5. (-i, -e) Bir şeyi kendisine
vuruş

vuruş

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük vuruş a. 1. Vurma işi: “Bazen kalbinin hafif ve sık çarpıntıları arasında ansızın tokmak gibi vuruşlar var.” -P. Safa. 2. müz. Bir ölçüyü oluşturan eşit sürelerden her biri, darp: İki vuruşu olan ölçü. 3. müz. Tempo. 4. tek. Bir kuvvetin etkileme süresi ile şiddetinin çarpımından çıkarılan nicelik.Tıp Terimleri Kılavuzu vuruş Ayaktopu Terimleri Sözlüğü vuruş Bir oyuncunun topu ayağı ya da kafası ile herhangi bir arkadaşın
yan çizgi

yan çizgi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Biyoloji Terimleri Sözlüğü yan çizgi Balıkların vücudunun iki yanında uzanan ve sudaki ses dalgaları ve hareketleri alan duygu hücrelerinin bulunduğu yer. Lateral çizgi.Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü yan çizgi Yanal çizgi.Alantopu Terimleri Sözlüğü yan çizgi Alan dikdörtgeninin uzun kenarlarını sınırlayan çizgilerin her biri.Masatopu Terimleri Sözlüğü yan çizgi Masanın uzunluğuna kenarlarına çekilen 274 cm. lik sınır çizgilerinden her biri.Zooloji Terim
çapraz vuruş

çapraz vuruş

Bu yazı sabitlenmiştir.
Alantopu Terimleri Sözlüğü çapraz vuruş Sağ yarıalandan karşı sağ yarıalana ya da sol yarıalandan karşı sol yarıalana yapılan vuruş.Masatopu Terimleri Sözlüğü çapraz vuruş Sağ yandan karşı oyuncunun sağına ya da sol yandan karşı oyuncunun soluna yapılan vuruş.
şerit, -di

şerit, -di

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük şerit, -di a. 1. Dar, uzun dokuma veya kumaş parçası: “Güzel bir şeritle künyemi göğsüme bağladım ve gittim.” -F. R. Atay. 2. Dar, uzun kıyı parçası: Deniz şeridi. Kara şeridi. 3. Herhangi bir maddenin dar, düz, ince ve uzun parçası. 4. Bir kara yolunda trafik çizgileri ile ayrılmış bölümlerden her biri: Sol şerit geçişe ayrılmıştır. 5. hay. b. Şeritgillerden, vücudu yassı, birbirine kenetlenmiş boğumları bulunan ve bazısı me
sağ vuruş

sağ vuruş

Bu yazı sabitlenmiştir.
Alantopu Terimleri Sözlüğü sağ vuruş Oyuncunun sağına gelen topa el içi dışa dönük durumda yaptığı vuruş. [Solak oyuncunun soluna gelen topa yaptığı vuruş].Masatopu Terimleri Sözlüğü sağ vuruş Oyuncunun sağına gelen topa yaptığı vuruş [Solak oyuncunun soluna gelen topa yaptığı vuruş].