keyboard_arrow_down Alantopu Terimleri Sözlüğü

alañ

alañ

Bu yazı sabitlenmiştir.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü alañ Ekili tarlada ürün çıkmamış, boş yerler: Tarlanın yarısı alan galmış.Güncel Türkçe Sözlük alañ a. 1. Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha. 2. Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran. 3. Yüz ölçümü. 4. Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer. 5. mec. Bir çalışma çevresi: “Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır.” -N. Ataç. 6. fiz.
başlama çizgisi

başlama çizgisi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Kılıçoyunu Terimleri Sözlüğü başlama çizgisi "Orta çizgi"nin ikişer metre sağında ve solunda, yarışmacıların vuruşmaya başlamadan önce yer aldıkları çizgi.Alantopu Terimleri Sözlüğü başlama çizgisi Ağın iki yanında, ağa koşut olarak 6.40 m. uzaklıkta çizilen ve başlama alanını sınırlayan çizgilerin her biri.Masatopu Terimleri Sözlüğü başlama çizgisi Çift oyununda masayı yan çizgilere koşut olarak iki eşit bölüme ayıran 3 cm. genişliğindek
oyun

oyun

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük oyun a. 1. Yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence: Tenis, tavla, dama, çelik çomak, bale oyundur. 2. Tiyatro veya sinemada sanatçının rolünü yorumlama biçimi. 3. Müzik eşliğinde yapılan hareketlerin bütünü: Zeybek oyunu. 4. Seslendirilmek veya sahnede oynanmak için hazırlanmış eser, temsil, piyes. 5. Bedence ve kafaca yetenekleri geliştirmek amacıyla yapılan, çevikliğe dayanan her türlü yar
sayılar

sayılar

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gramer Terimleri Sözlüğü sayılar Varlıkların miktarını, tane olarak hesabını bildiren kelimeler. Sayılar soyut sayıları bildirdiklerinde ve ad görevi yüklendiklerinde bağımsız olarak kullanılırlar: Kırk beş dokuza bölünür. İki kere iki dörttür. Üçe dördü eklersen yedi olur. Kalemlerden ikişer tane sana, ikişer tane kardeşine aldım. Birinci grup gitsin, ikinci grup gelsin. Üçler, yediler, kırklar vb. Sayı türleri, nesnelerin sayılış sırasını, parça
sayı

sayı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük sayı a. 1. mat. Sayma, ölçme, tartma vb. işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu bildiren söz, adet: Bir, beş, yüz, birer sayıdır. 2. Gazete, dergi vb. sürekli yayınların bir bütün oluşturan, değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, nüsha: Derginin son sayısında... 3. sp. Bir spor karşılaşmasında taraflardan her birinin başarı derecesini gösteren nicelik, skor.Ayaktopu Terimleri Sözlüğü sayı Topun, kurallara uy
başhakem

başhakem

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük başhakem a. (ba'şhakem) sp. Yarışmayı veya oyunu yöneten hakemlerin başı, başyargıcı.Sepettopu Terimleri Sözlüğü başhakem Oyunu yöneten iki hakemden anlaşmazlık halinde kararda yetki üstünlüğü olanı.Uçantop Terimleri Sözlüğü başhakem Oyunu yöneten birinci hakem.Alantopu Terimleri Sözlüğü başhakem Oyunu yöneten hakemin bir kararı hakkında kurallara uygunluk yönünden çıkabilecek bir anlaşmazlığı sonuca bağlayacak olan hake